Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Boskalis en Van Oord Buitenlandovereenkomst

Teken de petitie!

We hebben nu een paar keer met jullie werkgevers gesproken over de verlenging van de Buitenlandovereenkomst. Dat doen we tegen de achtergrond van de verzakelijking van de arbeidsverhoudingen, zoals veel mensen die ervaren. Om uw eisen kracht bij te zetten vragen we u aan het einde van dit bericht om de meegestuurde petitie te ondertekenen.

Door de leden van beide bonden is aangegeven dat een aantal punten als
zeer belangrijk worden ervaren. Deze zijn onder meer:

• Een goede loonafspraak
• Reisdagen niet meer in eigen tijd, maar betaalde dagen
• Pensioenopbouw in het buitenland minimaal gelijkwaardig aan de opbouw bij werken in Nederland onder het vierploegensysteem

EEN GOEDE LOONAFSPRAAK
In onze voorstellenbrieven hebben we verwoord waaraan een goede afspraak moet voldoen: 3 procent. Werkgevers hebben aangegeven 3 procent voor het komende jaar met ons te willen afspreken (als onderdeel van een 3-jarige overeenkomst). Maar dan wel inclusief de door ons gevraagde verhoging van de eindejaarsuitkering. Voor het tweede en derde jaar is er wat hen betreft 2 procent per jaar beschikbaar. Uit een eerdere achterbanraadpleging is ons duidelijk geworden dat u dat niet voldoende
vindt.

REISDAGEN NIET MEER IN EIGEN TIJD
U wordt over heel de wereld uitgezonden. De gebiedenwaar u werkt liggen steeds vaker in afgelegen delen van de wereld. Ze zijn dus ook moeilijker te bereiken.
Tel daarbij op dat omwille van kosten regelmatig niet meer rechtstreeks gevlogen wordt. In de achterbanraadpleging heeft u aangegeven het onacceptabel te vinden als u moet blijven reizen in eigen tijd. Ook heeft u ons verteld dat u ook wel snapt dat de
werkgevers niet zitten te wachten op extra verlofdagen in een één-op-één-af systeem. Om die reden hebben we ook als voorstel gelanceerd om de reisdagen te betalen. Tegen het geldende buitenlandloon. De werkgevers hebben tot nu toe iedere betaling van reisdagen afgedaan als onbespreekbaar.

PENSIOENOPBOUW
Wie zijn Universeel Pensioen Overzicht (UPO) erbij pakt en een periode van werk in het buitenland vergelijkt met een periode van werk in Nederland, zal het zijn
opgevallen dat de buitenlandopbouw lager is. Dat verschil is al jaren niet kleiner geworden. U heeft ons duidelijk gemaakt dat dat niet meer langer kan zo. Uw
werkgever heeft aangegeven het verschil niet te willen overbruggen.

PATSTELLING EN PETITIE
Er ontstaat op deze manier een patstelling. U verlangt van uw vakbond dat er onderhandeld wordt over deze voor u essentiële punten. Uw werkgever voldoet daar
niet aan en komt op twee punten met de mededeling dat er geen afspraak over te maken is. Het is dan ook tijd dat u aan uw werkgever duidelijk laat zien dat er
geen buitenlandovereenkomst zal kunnen komen als die niet aan uw verwachtingen voldoet. Om uw oproep aan ons kracht bij te zetten en die ook aan de werkgevers te kunnen laten zien, roepen wij u op om de bijgaande petitie te tekenen en uw collega’s op te roepen hetzelfde te doen. Wij overhandigen de petitie dan aan uw werkgevers.

TEKEN DE PETITIE EN STUUR DEZE AAN ONS TERUG VÓÓR 20 DECEMBER!

E-mail: j.vanegmond@cnvvakmensen.nl
of per post naar CNV Vakmensen, Postbus 3025, 2130 KA Hoofddorp
Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid