Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Akkoord over sociaal plan voor Koninklijke BAM Groep

De vakbonden CNV Vakmensen en FNV hebben met BAM een principe akkoord bereikt over een nieuw sociaal plan. Het sociaal plan loopt vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het is gelukt om een sociaal plan af te spreken dat recht doet aan de mensen die boventallig worden verklaard. Het is dan ook geen verslechtering ten opzichte van het vorige sociaal plan 2014.

De insteek van het nieuwe sociaal plan is anders. BAM gaat zich meer inspannen om boventallige medewerkers te helpen een ander baan te vinden. Belangrijk daarbij is dat boventallige medewerkers zelf de keuze hebben om mee te doen aan het mobiliteitstraject of niet. Doe je niet mee, dan vertrek je met een ontslagvergoeding van 0,6 kantonrechtersformule (KRF) en kan je kiezen de resterende maanden van je opzegtermijn niet bij BAM in dienst te blijven, maar hier ook een vergoeding voor te krijgen bovenop de 0,6 KRF.

Doe je wel mee aan het mobiliteitstraject, dan wordt het vinden van een baan gestimuleerd door inzet van het mobiliteitscentrum en een extern outplacementtraject, plus een bonus van 
1.000 euro netto op het moment dat je een baan accepteert en je door je proeftijd 
(1 maand) heen bent.

Hoe zit het precies?

Je krijgt op het moment van uitdiensttreding (na je opzegtermijn) 0,3 KRF en als je een baan vindt nog eens 0,3 KRF + 1.000 euro. Als je deze baan buiten jouw schuld om binnen twaalf maanden weer verliest, dan kan je gebruik maken van de vangnetregeling. Je meldt je dan bij BAM en je krijgt dan alsnog 0,35 KRF, zodat je in totaal op 0,95 KRF uitkomt.

Vind je geen baan? Dan krijgt je na twaalf maanden na je uitdiensttreding (na je opzegtermijn) 0,65 KRF. Waardoor het totaal ook op 0,95 uitkomt.

Er zijn dus in totaal 4 opties:

1. Je kiest voor de optie geen begeleiding in het mobiliteitstraject en outplacement:

0,6 KRF bij uitdiensttreding. Als je je opzegtermijn wilt kapitaliseren, wordt het aantal maanden in de berekening van de KRF (AxBxC) verhoogd met het aantal maanden van je opzegtermijn. Je gaat dan direct uit dienst. Dit heeft wel gevolgen voor een eventuele WW uitkering.

Wanneer je wel kiest voor de begeleiding in het mobiliteitstraject en outplacement:

2. Wel een baan langer dan een jaar in dienst bij je nieuwe werkgever: 

Totale ontslagvergoeding is 0,6 KRF + 1.000 euro netto (0,3 bij uitdiensttreding, 0,3 + 1.000 euro netto bij het vinden van een nieuwe baan).

3. Wel een baan, maar binnen het jaar ontslagen buiten jouw schuld en opnieuw werkloos:

Totale ontslagvergoeding is 0,95 KRF + 1.000 euro netto (0,3 bij uitdiensttreding, 0,3 + 
1.000 euro netto bij het vinden van een nieuwe baan en 0,35 via de vangnetregeling).

4. Geen baan gevonden in het mobiliteitstraject:

Totale ontslagvergoeding 0,95 KRF (0,3 bij uitdiensttreding en 0,65 12 maanden later).

Hoe nu verder?

Al er binnen jouw bedrijfsonderdeel wordt gereorganiseerd dan organiseren de gezamenlijke vakbonden een ledenraadpleging. Op deze bijeenkomst leggen wij het sociaal plan aan jullie uit en nemen we het door. Op dat moment wordt het principeakkoord voorgelegd aan de leden en kunnen jullie stemmen over het resultaat. Natuurlijk horen we ook nu al graag hoe jij erover denkt, dus kom naar een van de geplande bijeenkomsten (3 februari Groningen, 5 februari Dordrecht,  10 februari Weert) of laat het ons weten per mail of telefonisch.

Bedankt voor jullie inzet!

Tenslotte willen wij jullie, de leden van de vakorganisaties bedanken voor jullie inzet. Dat jullie zo massaal de enquête hebben ingevuld, hebben deelgenomen aan de ledenraadplegingen en pamfletten hebben verspreid heeft ons in de onderhandelingen gesterkt en geholpen! Ook een dank aan de OR-leden die hebben vastgehouden aan hun principe om niet te adviseren zo lang er nog geen akkoord was over een sociaal plan. Alleen hadden wij het niet gekund, samen met jullie hebben we dit mooie resultaat toch maar bereikt!

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen

Ingrid Pallada
Bestuurder FNV Bouwkolom

Marjon Cocheret de la Morinière
Bestuurder FNV Metaal


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid