Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

Akkoord nieuwe pensioenregeling Bouwnijverheid

Cao-partijen Bouw, Afbouw, Timmerindustrie, Natuursteenbedrijf, Betonmortel en Bikudak, hebben een akkoord bereikt over een nieuwe gezamenlijke pensioenregeling voor de werkgevers en werknemers die werkzaam zijn in deze sectoren. De veranderingen gelden vanaf 1-1-2015. BpfBOUW voert de pensioenregeling voor cao-partijen uit.

Omdat de wetgeving is veranderd, hebben cao-partijen de pensioenregeling moeten aanpassen. De pensioenregeling wordt daardoor per saldo versoberd. Cao-partijen hebben als gedeeltelijke compensatie de maximale fiscale grenzen opgezocht met enkele verbeteringen. De belangrijkste afspraken die cao-partijen hebben gemaakt zijn:

 • Ouderdomspensioen gewijzigd
  De pensioenleeftijd is verhoogd van 65 naar 67 jaar.Nieuwe pensioenopbouw wordt 1,875% per deelnemingsjaar. Er wordt over een groter deel van het loon pensioen opgebouwd.
 • Partnerpensioen verbeterd
  De opbouw van het partnerpensioen blijft 70% van het ouderdomspensioen. Het partnerpensioen dat wordt uitgekeerd bij overlijden vóór de pensioendatum (het risicopartnerpensioen), wanneer er in veel gevallen nog te weinig partnerpensioen is opgebouwd, is flink verbeterd en opgetrokken naar 70% van het te bereiken ouderdomspensioen.
 • Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid is aangepast
  Bij volledige arbeidsongeschiktheid wordt 65% van het pensioen premievrij opgebouwd.
 • Premieverlaging
  De premie is voor 2015 vastgesteld op 20,2% van de pensioengrondslag.Deze premie geldt tot en met 2019 tevens als maximum.Deze premieverlaging met gemiddeld 0,8% van het loon is een gevolg van de versobering van de opbouw van het ouderdomspensioen van werknemers. Ter compensatie wordt deze verlaging daarom volledig in mindering gebracht op het werknemersdeel van de premie.
 • Toeslagambitie gewijzigd
  De ambitie van cao-partijen is om de pensioenen mee te laten groeien met de prijsstijgingen en niet meer met de loonstijgingen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid