Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Bouw - Nieuws

2e ronde cao overleg Bouw & Infra

Woensdag 7 februari 2018 was de tweede onderhandelingsronde over een nieuwe cao Bouw en Infra. In deze nieuwsbrief lees je de hoofdlijnen van wat er over tafel ging. De eerste verschillen van inzicht dienden zich aan!

De eerste verschillen van inzicht dienden zich aan.

Reisuren

Werkgevers willen de hoogte van de reisuren van de meerijders verlagen. CNV Vakmensen is van mening dat reisuren niet moeten worden betaald volgens loongroep A, maar volgens het uurloon van de werknemer. De bond wil ook dat, in ieder geval, projectgebonden uta-medewerkers reisuren ontvangen. Werkgevers stellen dat uta-medewerkers deze reisuren al krijgen, en dat ze zijn ingebouwd in het salaris. Ook overwerk is onvoldoende gecompenseerd voor uta-medewerkers. De werkgevers menen dat dat via hun salaris is en is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Het ligt voor de hand dat CNV Vakmensen het daar niet zomaar mee eens is.

Arbeidstijden en ‘in de kost’

De discussie aan de onderhandelingstafel over arbeidstijden gaat ook over het totaal aantal uren dat iemand werkt. De bond wil dat in de hand houden. In de basisregeling is het huidige maximum vastgesteld op 12 uur. Werkgevers zien veel in het ‘in de kost gaan’ in de werkregio. Dat zou moeten worden gestimuleerd omdat het veel en lang reizen voorkomt en werknemers productiever maakt (= langer werken per dag mogelijk). Maar is die bereidheid er wel bij jou?

CNV Vakmensen wil graag weten wat jouw voorkeur heeft, reizen of in de kost? En, als je kiest voor dat eerste, wat is voor jou dan de maximumtijd om dagelijks van huis te zijn (reizen/werk/reizen)? Ga naar jeachterban.nl en vertel het ons.

Langer doorwerken

De bond wil een ‘ouderenregeling’ in de cao waarbij de hoofdlijn is dat werknemers voor 80% werken, voor 90% loon ontvangen en de pensioenopbouw toch 100% blijft. Een technische werkgroep van werkgevers en bonden gaat de komende weken een aantal opties uitwerken.

Lager loon bij ziekte

Werkgevers willen een andere risicoverdeling als een werknemer ziek is. Nu ontvang je het eerste jaar van ziekte 100% van je loon. Dit willen werkgevers verlagen naar 85% van je loon. Werkgevers vinden dat zij niet alleen moeten opdraaien voor dit ziekterisico van werknemers. Die moeten er zelf ook maar deels voor opdraaien, vinden ze. Hun argument: werknemers raken niet alleen tijdens het werk ziek, dus dan is een bijdrage van werknemers in het risico van ziekte logisch. CNV Vakmensen voelt hier niets voor. En we vragen ons tegelijkertijd af welk probleem hier moet worden opgelost. Het ziekteverzuim in de sector is immers niet wezenlijk hoger dan andere sectoren. 

Veiligheid

Dat we samen moeten werken op het terrein van veilig werken is helder. Maar hoe kunnen we onveilig werken het best bestrijden? Opdrachtgevers moeten we daarvoor nadrukkelijker aanspreken. Over hoe en wat te doen wordt nog verder besproken aan de onderhandelingstafel.

Meepraten

Tijdens de onderhandelingen komen ook wat functie- beroepsgerichte onderwerpen aan de orde. Ben je werkzaam in de infra en wil je meepraten en meedenken over arbeidstijden, jaarmodel of ben je toren- of kraanmachinist? Laat het me weten via: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl en ik laat van me horen.

Overzicht onderhandelingen

Het complete overzicht van het proces van de onderhandelingen, eerdere nieuwsbrieven, cao-voorstellen van CNV Vakmensen en werkgeversvoorstellen kun je vinden op onze website en op Je Achterban bij de cao-tijdlijn. Praat en discussieer mee met je collega’s.  

Woensdag 14 februari worden de onderhandelingen voortgezet. Uiteraard houd ik je op de hoogte.

Gijs Lokhorst
onderhandelaar cao Bouw en Infra

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid