Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Waterbouw - Nieuws

Waterbouw: resultaat "Buitenlandcontract"

Na een flinke periode van onderhandelen en het raadplegen van de leden is op 10 februari een onderhandelingsresultaat bereikt met Van Oord en Boskalis voor de Uitzendvoorwaarden Tewerkstelling buiten Nederland. Beter bekend onder het Buitenlandcontract. We leggen het nu aan u voor.

De lijst met punten was niet eerder zo lang. De al veel langer geleden ingezette verzakelijking werd ‘bekroond’ met een alcoholverbod aan boord van de schepen van Van Oord. Door veel mensen gezien als een inperking van hun persoonlijke vrijheid. Bij Boskalis is van zo’n verbod vooralsnog geen sprake, maar ook daar maakt het personeel zich zorgen. Op het moment van invoering van het alcoholverbod liep net onze uitvraag voor de verlenging van het Buitenlandcontract. Zeer veel mensen hebben deze uitvraag aangegrepen om hun ongenoegen over de verzakelijking te uiten. Om dat ongenoegen een stem te geven hebben we een lange lijst aan voorstellen ingediend. En dat maakte de onderhandelingen uiteraard wat lastiger.
Een collectief arbeidscontract is niet de plek om te praten over alcohol. Dat is een zaak tussen de ondernemingsraden en de werkgevers. Vandaar dat u hier geen afspraak terugvindt over dit onderwerp. Wel zullen we over dit onderwerp met de individuele werkgevers en de ondernemingsraden over dit onderwerp in gesprek blijven.

Het woord is nu aan u. Dit akkoord leggen wij positief aan u voor. Er is altijd ruimte voor verbetering, maar alles overziend zijn wij tevreden. Als het resultaat wordt aangenomen dan gaan wij de teksten maken, wordt het resultaat verworpen, dan zal actie gevoerd moeten worden. U kunt uw stem uitbrengen door een mail te sturen naar j.vanegmond@cnvvakmensen.nl of bijgevoegd stemformulier aan ons terug te sturen. Er kan gestemd worden tot 28 februari aanstaande.

Dan nu het akkoord zelf. Gekozen is voor een lang lopend contract. Een deel daarvan is uiteraard al achter de rug, maar het gaf de gelegenheid om een aantal voor jullie belangrijke onderwerpen af te spreken.

Alle afspraken kunt u lezen in de bijlage.

Joost van Egmond
districtshoofd
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid