Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Waterbouw - Nieuws

Voortgang pensioen Waterbouw

Enkele maanden geleden hebben vakbonden door het hele land diverse ledenbijeenkomsten gehouden om te spreken over het pensioenfonds Waterbouw.

Dat naar aanleiding van een rapport waarbij wat kanttekeningen naar de toekomst werden gemaakt over het mogelijk zelfstandig voortbestaan, de expertise op het beleggen, risico management en de kwetsbaarheid van uitvoeringskantoor. Daarnaast hadden de twee grote bedrijven Van Oord en Boskalis aangekondigd voornemens te zijn de vrijwillige aansluiting onder te brengen bij een andere partij. Dat zou leiden voor de mensen onder het buitenlandcontract tot de opbouw in verschillende regelingen.

Dat alles vonden wij niet gewenst en de ledenraadplegingen leiden tot het beeld dat de vakbondsleden graag hun eigen pensioenregeling en zo mogelijk pensioenfonds wilden behouden. Als dat zou kunnen in een nieuwe wettelijke mogelijkheid, een algemeen pensioenfonds met “ringfenching”. Dat wil zeggen, je zit in een groot fonds en daar worden de risico’s en de uitvoering geregeld. Jij als deelnemer merkt er niets van, je zit als het ware nog in BPF Waterbouw.

Nu zijn wij enkele maanden verder, waar staan wij nu:
Nog steeds is de wettelijke mogelijkheid nog niet helder. Dat geeft onzekerheid maar ook een voordeel, namelijk  tijd. Het oplossen van een probleem zoals dit heeft veel tijd nodig. Er is inmiddels ook intensief overleg tussen vakbonden en werkgevers geweest en tussen deze partijen tezamen met het bestuur van het pensioenfonds.

Daar is afgesproken dat de twee grote werkgevers voornemens zijn de vrijwillige regeling, het pensioen buitenlandcontract, per 1 januari 2018 op te zeggen. Dat betekent dat wij die tijd gebruiken voor een oplossing. Tegelijk hebben partijen gezegd, het zou goed zijn als oude rechten van het BPF Waterbouw en de nieuw op te bouwen rechten in een fonds of uitvoering blijven. Dat is dus winst. Daarbij hebben wij afgesproken dat wij samen met het pensioenfondsbestuur gaan kijken welk fonds het beste past bij onze regelingen op basis van kosten, service, perspectief en garanties. Het uitgangspunt is een goede stabiele regeling, als het kan in de nieuwe wettelijke mogelijkheid met het eerder beschreven ringfenching. Uit onderzoeken komen meerdere kandidaten naar voren voor de uitvoering. Werkgevers hebben een lichte voorkeur voor PGB en vakbonden hebben een voorkeur voor BPF Koopvaardij om daar in een latere fase een maritiem pensioenfonds van te maken.

De komende maanden gaan partijen hier verder mee aan de slag. De uitgangspunten zijn samengevat de volgende, regeling behouden, verplichtstelling behouden, oude en nieuwe rechten (als dat kan bij elkaar houden), kosten beperken van de uitvoering en garanties voor een stabiel fonds, zo mogelijk in een algemeen pensioenfonds zoals een APF.
Met deze uitgangspunten denken wij dat wij geheel binnen de ruimte van de ledenvergaderingen  kunnen werken aan een stabiel pensioenfonds voor jou. Mocht je vragen hebben dan horen we die graag.


Henk van Beers
Bestuurder
E: h.vanbeers@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid