Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Waterbouw - Nieuws

Terug naar de leden Cao Waterbouw

Op 6 maart heeft CNV Waterbouw samen met FNV Waterbouw en werkgevers de onderhandelingen voor de cao Waterbouw voortgezet.

Onvoldoende loonruimte:
Werkgevers gaven aan dat zij onvoldoende ruimte hebben om de lonen te verhogen tot het niveau dat CNV Waterbouw als inzet had. Het gaat niet goed met de bedrijven werkzaam in de Nederlandse bagger en met name de binnenlandse bagger staat onder druk. De situatie in de Nederlandse bagger moet niet verward worden met die bij Boskalis en Van Oord. Die halen hun inkomsten met name uit het buitenland waar veel MKB-bedrijven met name in Nederland werkzaam zijn.

Terug naar de leden: 
Aangezien het gat tussen onze inzet en het aanbod van werkgevers groot is gaan wij terug naar de leden om de mogelijkheden te bespreken. Zijn de leden van CNV Waterbouw bereid om met het totale pakket dat door werkgevers is aangeboden in te stemmen.

Overige onderwerpen: 
Tijdens de onderhandelingen is met name gesproken over wachtgeld. Steeds meer leden benaderen ons met de vraag of dit zomaar kan. Men wordt als werkgever zonder werk zit op basisgage gezet. Dat is voor veel mensen die gebruikelijk in een ploegendienst werken een flinke inkomensachteruitgang. Werkgevers zijn nu bereid het loon door betalen zoals ook bij ziekte wordt doorbetaald tot maximaal 4 weken. Het loon tot maximum dagloon en na 4 weken basisgage. Ook is gesproken over het AOW-gat bij pensionering. Het voorstel is nu dat werkgevers en werknemers met het pensioenfonds in gesprek treden om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. Ons voorstel voor de reisuren, waarbij niet alleen reistijd werd vergoed bij heenreis op maandagochtend maar ook de terugreis, is afgewezen door werkgevers. Dit zou een verdubbeling van de kosten voor werkgevers met zich meebrengen en dat is, zoals eerder aangegeven, op dit moment niet mogelijk.  

Duurzame inzetbaarheid: 
Tijdens de looptijd van de cao gaan werkgevers gezamenlijk met CNV Waterbouw en FNV Waterbouw en aan de slag om een plan te maken voor duurzame inzetbaarheid. Zorgen voor voldoende doorstroming en behoud van de werknemers voor de sector. Dat kan alleen als we het gezond, leuk en aantrekkelijk houden.

CNV Waterbouw gaat terug naar de achterban om te bespreken of we op de ingeslagen weg verder kunnen. Het is een serieuze zaak en in deze tijd is werkzekerheid een belangrijk punt. Wij houden u op de hoogte van de voortgang. 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid