Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Waterbouw - Nieuws

Surveyor en bargemaster onder de Cao Waterbouw?

CNV Waterbouw wenst actualisering functielijst Cao Waterbouw

De sector waterbouw is een innovatieve sector die opereert in een dynamische en competitieve markt. Eén van de gevolgen is dat het werk, de werkzaamheden en de functies zich continu ontwikkelen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het functiegebouw, waar aan in 2003/4 de laatste hand is gelegd.

Naar onze mening zijn er ten minste twee functies die inmiddels in substantiële mate voorkomen in de sector en die (nog) niet zijn opgenomen in de functielijst en daarmee (nog) niet onder de cao vallen. Het gaat om de volgende functies:

Functie surveyor

De surveyor is een hydrografisch specialist wiens informatie de basis vormt voor de uitvoering en bijsturing van projecten. Hij brengt de bodemsituatie in kaart d.m.v. onderzoek, verzamelt data met behulp van geavanceerde apparatuur en brengt op basis daarvan rapportages en adviezen uit inzake de plaatsbepaling van het schip en de aanwending van de waterbouwkundige apparatuur. 

Functie bargemaster

De functie bargemaster wordt wel gebruikt voor baggermeester, maar er is ook een variant die voorkomt op pontons waar voor baggerwerken afwijkend materieel wordt ingezet. Het gaat dan om een functionaris die leidinggevend is (als was het een kapitein of schipper) ten aanzien van de inzet van dat afwijkende materieel en (functioneel) leidinggevend ten aanzien van de mensen (soms in dienst van derden) die dat materieel bedienen. Tevens is deze functionaris verantwoordelijk voor het HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality)-beleid aan boord. 

Voorstel 

Wij hebben de werkgevers voorgesteld te (laten) onderzoeken:
- of onze indruk, dat deze functies in substantiële mate voorkomen en meer zijn dan een andere benaming voor een reeds ingedeelde functie, juist is;
- in hoeverre deze functies (qua zwaarte) in de huidige functielijst (die loopt tot 210 punten) thuishoren;

Indien dit het geval blijkt te zijn, dienen deze functies aan de functielijst te worden toegevoegd. 

Van het onderzoek dat door een onafhankelijke externe functiewaarderingsdeskundige zal worden uitgevoerd, houden we jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan den Besten, cao-onderhandelaar. 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid