Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Waterbouw - Nieuws

Pensioensdossier op scherp in de Waterbouw

Een stevig conflict tussen cao-partijen dreigt over de toekomst van de pensioenen binnen de sector Waterbouw.

Werkgevers willen de pensioenen onderbrengen bij pensioenuitvoerder PGB. Bonden houden ook de optie open om bpf Waterbouw in stand te houden. Uitkomsten van onderzoeken moeten goed worden beoordeeld, besproken en gewogen. Niet over één nacht ijs gaan en alle consequenties goed in kaart brengen voor een besluit wordt genomen is het uitgangspunt van CNV Waterbouw. Het woord is nu eerst aan de leden en werknemers. Wat CNV Waterbouw betreft staat het uiteindelijke pensioenresultaat centraal, welke keuze ook wordt gemaakt.

Wat vind jij belangrijk in dit dossier? Klik hier om jouw belangrijkste pensioen wensen door te geven.

Verschillende verantwoordelijkheden

Binnen dit pensioendossier moet een evenwichtige belangenafweging plaatsvinden. Het bestuur van het bpf Waterbouw is verantwoordelijk voor de opgebouwde aanspraken en rechten. Sociale partners aan de cao tafel zijn verantwoordelijk voor de toekomstige opbouw. Sociale partners zijn het er over eens dat er sprake moet zijn van een toekomstbestendigheid.

Welke criteria

Om te beoordelen welke keuze moet worden gemaakt kijken we naar een aantal criteria zoals bijvoorbeeld:
Een zo hoog mogelijk pensioenresultaat; is voor alle deelnemersgroepen binnen bpf Waterbouw van belang;

  • Een zo hoog mogelijke indexatie;
  • Zo laag mogelijke kans op kortingen;
  • Toekomstbestendigheid van de pensioenuitvoering.

Onderzoek gevolgen toekomst

In de achterliggende periode zijn bpf BOUW, bpf Waterbouw, PGB en bpf Koopvaardij met elkaar vergeleken op basis van de eerder genoemde criteria waarbij het pensioenresultaat centraal heeft gestaan. Uit dit onderzoek door de stuurgroep, met vertegenwoordigers van het fonds en cao partijen, is gebleken dat voortzetten van bpf Waterbouw het beste pensioenresultaat geeft op een 5 jaars en 15 jaars horizon. Ook bij PGB zal bij een 5 jaars of 15 jaars horizon een vergelijkbaar pensioenresultaat gerealiseerd worden. BPFbouw leidt in alle gevallen tot een slechter pensioenresultaat net als bpf Koopvaardij. Bij overgang naar deze twee fondsen moet eerst een korting worden toegepast om op hetzelfde niveau uit te komen (dekkingsgraad), beiden vallen dus af. De kans op korting bij een horizon van 5 jaar is bij PGB substantieel hoger dan bij bpf Waterbouw. Bpf Waterbouw heeft een hoger risicoprofiel dan andere fondsen en de kwetsbaarheid op de uitvoering moet worden opgelost. Het eindrapport van de stuurgroep is nog niet beschikbaar.

Vrijwillige aansluiting

Boskalis en van Oord hebben de vrijwillige aansluiting voor werknemers die actief zijn in het buitenland onlangs opgezegd per 1 januari 2018. Ontbindende voorwaarde is onder andere dat beide bedrijven toestemming nodig hebben van de ondernemingsraad. Een splitsing tussen de “vrijwillige” en de “verplichte” opbouw van het pensioen kan nadelige gevolgen hebben voor de werknemers die periodes pensioen opbouwen onder de verplichtstelling en periodes pensioen opbouwen van vrijwillige deelneming (verblijf buitenland). Deze gevolgen doen zich voor bij het nabestaandenpensioen, de premievrije opbouw tijdens arbeidsongeschiktheid en de vrijwillige ANW-hiaat verzekering. Mogelijk heeft het opzeggen van de vrijwillige aansluiting bij bpf Waterbouw ook nog gevolgen voor de spaarpensioenregeling.

Nieuw pensioencontract op komst

Werkgevers en bonden binnen de SER zijn volop in gesprek over een nieuw pensioenstelsel en binnenkort verwacht men duidelijkheid over de toekomstrichting. CNV Waterbouw vraagt zich af of het raadzaam is nu drastische wijzigingen door te voeren in de wetenschap dat er wellicht een grote herziening van het pensioenstelsel in aantocht is.

Wil je nog iets met ons delen of aan ons vragen? Stuur je bericht voor 14 augustus door aan: waterbouw@cnvvakmensen.nl

Gijs Lokhorst
cao-onderhandelaar CNV Waterbouw

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid