Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Waterbouw - Nieuws

Onderhandelingsresultaat CAO Waterbouw bereikt

CAO-partijen in de Waterbouw: FNV Waterbouw, CNV Vakmensen en de Vereniging van Waterbouwers, hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een aanpassing van de CAO Waterbouw.

De CAO Waterbouw heeft een looptijd van één jaar: van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015.

De CAO-lonen zullen per 1 april 2014 worden verhoogd met 1%.

 • De structurele eindejaarsuitkering wordt in 2014 met 0,5% verhoogd en vastgesteld op 3%.
 • Partijen zijn overeengekomen dat de tarieven voor vergoedingen in de artikelen 17, 26, 27 en 29 met 5% worden verhoogd per 1 april 2014.
 • Partijen zullen na publicatie van het SER-advies, dat voorzien is voor medio 2014, overleg voeren over aanvullende verzekeringen op CAO-niveau.
 • Partijen zijn overeengekomen om een gezamenlijke inspanning te verrichten om een pilot uit te werken ter verbetering van het eetgedrag aan boord van schepen.
 • Partijen hebben een afspraak gemaakt over het op peil houden van de certificaten van werknemers tijdens werkloosheid om hen te behouden voor de waterbouwsector.
 • Partijen zijn overeengekomen dat de bedrijven in de sector een inspanningsverplichting hebben om werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt (Wajongers) in dienst te nemen en/of werkervaringsplaatsen aan te bieden.

De waterbouwbranche omvat de activiteiten van bedrijven die werkzaam zijn in baggeren, kust- en oeverwerken, natzand vervoer en nautische dienstverlening. Onder de werkingssfeer van de Collectieve Arbeidsovereenkomst  vallen ruim 2500 werknemers, indien zij in Nederland werkzaam zijn.

In de bijlage tref je het volledige onderhandelingsresultaat aan. De leden zullen schriftelijk geraadpleegd worden over het resultaat.

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan den Besten, cao-onderhandelaar. 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid