Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Waterbouw - Nieuws

Onderhandelingen Cao Waterbouw gestart.

Op 5 februari 2013 zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de Waterbouw en de BTER Cao gestart.

Loonruimte beperkt

Bonden zetten in op een loonsverhoging van 2,5% en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5% naar 3% per 1 december 2013. De werkgevers gaven uitdrukkelijk aan dat de loonruimte voor een nieuwe cao beperkt is. De prijzen en de volumes in Nederland staan onder druk. Door de stagnerende bouwactiviteiten in de droge infrastructuur en groenvoorziening wordt met name in de binnenlandse markt stevig geconcurreerd door bedrijven die niet gebruikelijk in de waterbouw werkzaam zijn. Kleine bedrijven die onder de cao voor de Waterbouw vallen en activiteiten hebben in vooral de zoete waterbouw last van deze concurrenten. En de neerwaarts bijgestelde overheidsbudgetten helpen ook niet in positieve zin. Punten die voor de leden belangrijk zijn en mogelijk iets minder in de portemonnee van de werkgevers raken zijn ook door bonden op tafel gelegd. Hierbij zijn met name reisuren, loondoorbetaling bij ziekte en wachtgeld belangrijke punten voor leden.

Looptijd cao’s

Binnen genoemd speelveld denken cao-partijen na over een tweejarige cao voor de Waterbouw. Natuurlijk afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen. De BTER-cao zal waarschijnlijk voor 5 jaar worden afgesloten, zodat duurzaamheid op dat vlak binnen de mogelijkheden ligt.

Vitaliteitbeleid

Bij werkgevers en vakbonden bestaat de behoefte om op het vlak van vitaliteitsbeleid dan wel duurzame inzetbaarheid goede protocolafspraken te maken over een nieuw vorm te geven vitaliteitbeleid. Nieuw beleid is o.a. noodzakelijk door de verhoging van de pensioenleeftijd en de AOW maar ook voor het behoud van werknemers voor de sector. Vakbonden zullen op dit vlak gezamenlijk een initiatief voorstel inbrengen voor het volgende cao-overleg.

Volgende onderhandelingen

Deze zullen gaan plaatsvinden op 6 maart 2013. Uiteraard zullen wij de leden van de eventuele  vorderingen in de onderhandelingen zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Is je collega al lid? Neen? Maak hem of haar dan lid, want die cao is ook voor hem en haar.

De bond wil de leden zo snel en goed mogelijk informeren. Meldt je aan bij MIJNCNV , vul je gegevens in en vooral je emailadres. Dan ontvang je alle noodzakelijke informatie direct in je mailbox. Scheelt weer een paar bomen en postzegels.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid