Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Waterbouw - Nieuws

Leden stemmen in met Buitenlandcontract

Nadat wij met Van Oord en Boskalis een akkoord hadden bereikt over het zogenaamde Buitenlandcontract was het woord aan de leden om hun oordeel uit te spreken. De leden hebben ingestemd met het bereikte akkoord en daarmee wordt het akkoord definitief. Hieronder tref je de belangrijkste afspraken aan.

Loon
De lonen worden als volgt verhoogd:
- per 1 juli 2014 met 2,5 procent
- per 1 juli 2015 met 2 procent
- per 1 juli 2016 met 2 procent

Eindejaarsuitkering
De structurele eindejaarsuitkering wordt als volgt verhoogd:
- in 2014 met 0,5 procent (totaal 3 procent eindejaarsuitkering)
- in 2015 met 0,25 procent (totaal 3,25 procent eindejaarsuitkering)
- in 2016 met 0,25 procent (totaal 3,5 procent eindejaarsuitkering)

Reisdagen
Het meerdere aan reistijd - indien meer dan 24 uur wordt gereisd - wordt vergoed, met als uitgangspunt dat de reis aanvangt op het woonadres van de werknemer en stopt bij aankomst op het werk of vice versa.

Uitzendperiode
Er zal een onderzoek komen naar mogelijkheden om in de toekomst te kunnen besluiten om buiten Nederland overal met eenzelfde minimale aaneengesloten uitzendperiode te werken. Uitgangspunten hierbij zijn dat het principe van het 1 op 1 af systeem gehandhaafd blijft en dat de maximale uitzendperiode niet langer zal zijn dan 42 dagen, de loonregimes niet zullen wijzigen en mogelijk een lichte toename kan ontstaan van reisdagen.

Vliegen met Comfort Class
Omdat andere uitzendperiodes mogelijk consequenties heeft voor het reizen, is in het hiervoor genoemde onderzoek ook een afspraak gemaakt om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden om bij vluchten van 6 uur en langer met Economy Comfort te reizen.

Loonbetaling bij arbeidsongeschiktheid
Wanneer een werknemer die binnen 13 weken voorafgaand aan zijn eerste ziekmelding aan het werk gaat en zich om dezelfde reden binnen 28 dagen weer ziek meldt, ontvangt hetzelfde loon als bij de eerste ziekmelding.

Tekstuele aanpassingen
Naast bovenstaande afspraken zullen er in het Buitenlandcontract diverse tekstuele aanpassingen worden doorgevoerd. Hiermee worden onduidelijke artikelen beter leesbaar en toepasbaar. Verschillen in uitleg zijn niet wenselijk.
De verwachting is dat de nieuwe tekst van het Buitenlandcontract half juni aanstaande beschikbaar is.

Heb je naar aanleiding van dit alles vragen, stuur dan een e-mail naar: j.vanegmond@cnvvakmensen.nl

Joost van Egmond
Districtshoofd
CNV Vakmensen

 

  
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid