Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Waterbouw - Nieuws

Cao Waterbouw in cruciale fase

CNV Vakmensen heeft de afgelopen weken intensief overlegd met de werkgevers en FNV Waterbouw om te zoeken naar een oplossing voor een nieuwe cao in de Waterbouw. Er lijkt een oplossing in zicht als de leden een nieuwe inzet ondersteunen.

Analyse

In onze voorgaande nieuwsbrief gaven wij al aan, dat binnen de werkgeversorganisatie er twee soorten bedrijven zijn. Bedrijven die voornamelijk in de binnenlandse markt actief zijn en bedrijven die voornamelijk in de buitenlandse markt actief zijn. Die laatste bedrijven zoals Van Oord en Boskalis hebben veel minder last van de Nederlandse crisis door het achterblijven van investeringen in de waterbouw en infrastructuur. Dat heeft tot gevolg dat er binnen de werkgeversorganisatie geen ruimte is de lonen voor de binnenlandse bedrijven verder dan 1% te verhogen. Uit de gehouden ledenraadpleging blijkt dat leden begrip hebben voor deze situatie. Daarentegen hebben de leden van de grote vier bedrijven zoals Boskalis en Van Oord wel argumenten voor een grote loonstijging. Een dilemma dat alleen op te lossen met een bekende uitspraak van Tom Poes: " bedenk een list". Zonder list is duidelijk gworden, dat de werkgevers geen cao wensen af te sluiten.

De list

Afgelopen weken heeft CNV Vakmensen intensief met FNV Waterbouw en de werkgevers Van Oord en Boskalis gesproken. Op basis van die gesprekken hebben FNV Waterbouw en CNV Vakmensen in overleg met de kaderleden de navolgende inzet bij de werkgevers in de week gelegd. Deze inzet is als volgt.

 • spreek voor de cao een structurele loonsverhoging af van 1% per 1 april 2013 (start cao)
 • spreek voor de buitenlandovereenkomst eveneens een structurele loonsverhoging af van 1 % per 1 april 2013 én
  spreek voor de bedrijven Boskalis en Van OOrd waarmee de buitenlandovereenkomst wordt afgesproken eveneens een eenmalige uitkering af van 1% voor alle werknemers werkzaam in de Nederlandse en buitenlandse waterbouw (eenmalige uitbreiding werkingssfeer). Deze laatste uitkering zal zo spoedig mogelijk na het afsluiten van de cao worden uitgekeerd.
 • vervolgens zullen CNV Vakmensen en FNV waterbouw met Tydeway en DCR proberen deze eenmalige uitkering ook voor de werknemers bij deze twee bedrijven te realiseren. Deze bedrijven zijn namelijk niet gebonden aan de buitenlandovereenkomst, maar volgens deze meestal wel.

We hebben deze list getest en verwachten dat als onze leden deze nieuwe gewijzigde inzet ondersteunen dat we op korte termijn een nieuwe eenjarige cao voor de Waterbouw kunnen afsluiten.

Ledenraadpleging nieuwe gewijzigde inzet

Wij verzoeken alle leden van CNV Vakmensen hun steun uit te spreken voor deze gewijzigde inzet. Dit kan je zelf doen door een mail te sturen naar g.denbesten@cnvvakmensen.nl  o.v.v. CAO Waterbouw 2013. Dit moet je wel voor 20 juni 2013 doen! In de bijlage van deze nieuwsbrief tref je het concept caoakkoord aan dat we na jullie steun zullen afsluiten met de werkgeversorganisatie. Vooral de afspraak "behoud van loon bij niet verrichten van arbeid" is een grote stap vooruit. Gemiddeld duurt zo een situatie ongeveer 2,5 week. Dus de meeste situaties zijn gedekt.

Bovendien zal er uitvoering worden gegeven aan een plan voor investeringen in duurzame arbeidsverhoudingen en duurzame inzetbaarheid. Dit was een uitdrukkelijke wens van CNV Vakmensen. De protocoltekst tref je eveneens in de bijlage aan.

Laat je email achter!
Om bomen te sparen wil CNV Vakmensen graag per email met de leden corresponderen. Elke nieuwbrief ontvang je dan snel per email als je je registreer op MIJN CNV. Je kan al je eigen gegevens zo bijhouden, bijvoorbeeld als je wijzigt van werkgever. Het logo van MIJNCNV treft je rechts bovenaan de site van CNV Vakmensen.


Gert-Jan den Besten, cao-onderhandelaar 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid