Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Waterbouw - Nieuws

Cao-voorstellen Waterbouw 2014

Op 4 maart 2014 starten de cao-onderhandelingen in de Waterbouw. Dit zijn de voorstellen die de cao-commissie in de Waterbouw heeft opgesteld na gehouden ledenraadplegingen.

1. Looptijd
Wij stellen voor de cao Waterbouw te verlengen met 1 jaar, derhalve een looptijd van  
1 april 2014 tot 31 maart 2015.

2. Lonen
a. Wij stellen voor de feitelijke lonen, de salarisschalen, de vakantietoeslag en alle nominale bedragen die als loon kunnen worden aangemerkt inclusief de tarieven voor
vergoedingen 31 maart 2014 te verhogen met 3%.
b. De eindejaaruitkering wensen wij te verhogen en te brengen op 3,5% die op
31 december 2014 zal worden uitgekeerd.
c. Wij wensen alle loongroepen te brengen op 10 periodieken.

3. Pensioenen
In het kader van fiscale wetgeving en pensioenwetgeving zal de huidige pensioenregeling wederom aangepast moeten worden. Indien het de wetgever lukt tijdig wetgeving te realiseren gaat wij er van uit dat wij afspraken maken voor een toekomstbestendige bedrijfstakpensioen-regeling per 1 januari 2015. Wij stellen voor dat het pensioenfonds een uitgewerkt voorstel voor cao-partijen voorbereidt.

4. Duurzame Investerings- en vitaliteitsagenda
Tijdens de vorige cao-onderhandelingen hebben wij met u op dit thema afspraken kunnen maken. Helaas is dit project in een zodanige fase dat wij geen vervolg beleidsbesluiten en praktische uitvoeringsbesluiten kunnen nemen. Uit onze cao-enquête blijkt duidelijk dat er een behoefte is aan een verbetering van de leefstijl in relatie tot gezondheid, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Wij stellen u voor dat bij één of twee grote bedrijven op één klein en één groot stationair schip pilots wordt uitgevoerd. In deze pilots focussen wij op een langdurige verbetering van het eetgedrag aan boord. Hierbij gaan wij uit van de ideale aanpak, met als thema’s: 'zorgen voor een gezond aanbod', 'bewustwording bij de crews verhogen' en 'ambassadeurs creëren'. Deze opzet belooft langdurig het grootste succes. Wij zijn in contact met adviesbureau Enerjoy. Zij zijn gespecialiseerd in Gezond Eten op het werk en hebben ruime ervaring in de maritieme en offshore sector. Wij stellen voor dat wij dit bedrijf vragen een offerte te leveren voor het volgende overleg, zodat wij met u bedoelde pilot kunnen vormgeven. In de bijlage treft u nadere informatie aan.

5. Reizen
In het basisweekloon definitie (artikel 1.6) wensen wij het deel van de tekst:”en reistijd op het werk” te schappen.
 

6. Offshore-werk
Wij wensen een toeslagregeling af te spreken voor inzet in de offshore.

7. Reiskostenvergoeding (art 25.4 cao)
Wij wensen deze vergoeding te brengen op € 0,40 per kilometer.

8. Vakmanschap
Gaarne willen afspraken maken voor het op peil houden van de certificaten van werknemers tijdens werkloosheid om hen te behouden voor de waterbouwsector (e.e.a. zoals besproken in het O&O-fonds Waterbouw
d.d. 12 november 2013). Wellicht is het goed om afspraken te maken soortgelijk aan die gemaakt zijn in de koopvaardij.
De cao-functies zijn in 2003 ingevoerd. Functiebeschrijvingen geven niet meer een objectieve werkelijkheid weer. Wij stellen voor de functiebeschrijvingen te actualiseren. De cao-bandbreedtes in het loongebouw vast te stellen. Alle functies, zo ook de surveyer en de bargemaster binnen deze bandbreedte vallen onder de cao.

9. Werkervaringsplaatsen
Wij willen de afspraak participatie van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt evalueren. Op basis van deze evaluatie wensen wij de afspraak voort te zetten.

10. Werkingsfeer en naleving
a. Wij stellen voor de cao algemeen verbindend te laten verklaren.
b. Wij wensen met u afspraken te maken over hoe wij een level-playing field door naleving kunnen bereiken.
c. Wij stellen bovendien voor om het stafpersoneel dat direct betrokken bij de projecten met wisselende werkplek of stafpersoneel die aan boord van een schip werkt in een technische functie, onder de werkingssfeer van de cao te brengen.

Wil je op de hoogte blijven van de onderhandelingen? Meld je aan bij MIJN CNV (https://www.cnvvakmensen.nl/mijncnv/welkom/). Is je email bij ons bekend, dan krijg je alle informatie snel en in de mailbox.

Gert-Jan den Besten, cao-onderhandelaar
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid