Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Waterbouw - Nieuws

CAO-partijen sluiten definitief CAO-Waterbouw

De werkgeversorganisatie De Vereniging van Waterbouwers, CNV Vakmensen en FNV Waterbouw hebben ingestemd met het principeakkoord CAO-Waterbouw.

Twee cao's:
De CAO-Waterbouw heeft een looptijd van een jaar, van 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014. De CAO BTER Waterbouw heeft een looptijd van vijf jaar, van 1 april 2013 tot en met 31 maart 2018.

Lonen:
Cao-partijen zijn overeengekomen dat de lonen per 1 april 2013 (met terugwerkende kracht) structureel worden verhoogd met 1%.

Nieuwe cao-indeling:
Bij de uitwerking van de nieuwe CAO hebben partijen van de gelegenheid gebruik gemaakt om tot een meer logische indeling in hoofdstukken en volgorde van artikelen te komen. Daarbij is vooral ingezet op de leesbaarheid en actualiteit van de CAO. Verouderde artikelen zijn komen te vervallen en teksten zijn opgeschoond. Dit leidt er onder andere toe dat de nummering van CAO-artikelen in de nieuwe CAO zal wijzigen. Zodra de tekst in opmaak gereed is zal deze natuurlijk op de site van CNV Vakmensen geplaatst worden.

Loontabellen:
In de bijlagen zijn de nieuwe loontabellen toegevoegd, alsmede een overzicht van de aanpassing van vergoeding en toeslagen. Er wordt in dit overzicht een verwijzing gemaakt naar de oude en nieuwe CAO-artikelen.

Denk mee over de volgende cao:
In januari 2014 zal de cao-commissie weer bijeenkomen voor het voorbereiden van de nieuwe voorstellenbrief. Uiteraard heb jij ook een mening over wat er kan veranderen en verbeteren! Wij geven je de mogelijkheid actief mee te denken. Geef je op en wij nodigen je uit voor een boeiende en leerzame dag. Reiskosten worden je door de bond vergoed. En indien noodzakelijk vragen wij vakbondsverlof voor je aan. Kortom, alleen je verblijf in het buitenland kan het onmogelijk maken niet aanwezig te zijn. Geef je bij ondergetekende op en reageer op deze mail!

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan den Besten, cao-onderhandelaar
g.denbesten@cnvvakmensen.nl 


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid