Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Waterbouw - Nieuws

Buitenland contract Van Oord en Boskalis: 4% loon erbij

Woensdag 5 september heeft het CNV een onderhandelaarsakkoord bereikt voor het buitenland contract bij Van Oord en Boskalis. Het gaat om afspraken vanaf april 2011. De loonsverhogingen (4%) van de Binnenlandse cao 2011–2013 worden gevolgd. Voor de gemiste loonsverhoging vanaf 1 april 2011 wordt een eenmalige uitkering gedaan van 3%. De eindejaarsuitkering gaat omhoog naar 2,5%. CNV-onderhandelaar Van den Brink is tevreden over deze afspraken.

Alle afspraken op een rij:

Beloning

De netto buitenlandlonen worden per 1 oktober 2012 structureel verhoogd met 4%.
 Daarnaast wordt over de periode 1 april 2011 tot en met 30 september 2012 een eenmalige uitkering over het nettoloon gedaan van 3% in oktober 2012.

Structurele eindejaarsuitkering

De structurele eindejaarsuitkering wordt met 1% verhoogd naar 2,5% over het nettoloon en zal op 31 december 2012 worden uitgekeerd.

Aanpassing pensioengrondslag

De pensioengrondslag wordt per 1 oktober 2012 met 4% verhoogd door de bestaande factor van 1,3325 waarmee het maximum premieplichtig dagloon in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt vermenigvuldigd vast te stellen op de factor van 1,3858. Vervolgens worden de grondslagbedragen vermenigvuldigd met de eerder overeengekomen percentages voor de 1e, 2e, en 3e functionarissen.

Reisdagen

Reisdagen maken deel uit van de verlofperiode. Indien de reisduur van de uit- en thuisreis tezamen meer dan twee kalenderdagen bedraagt, wordt de extra reistijd gecompenseerd in loon in plaats van verlof.

Internetfaciliteiten

Door het aanbieden van internetfaciliteiten aan boord van schepen blijft de sector aantrekkelijk voor werknemers die in hun sociale contacten veelvuldig gebruik maken van internet. Partijen onderkennen dit belang. Werkgevers spreken de intentie uit om zoveel als (kosten)technisch mogelijk is internetfaciliteiten aan boord ter beschikking stellen aan werknemers.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid