Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Waterbouw - Nieuws

Boskalis en Van Oord: Nieuw ‘Buitenlandcontract’?

Via onze nieuwsbrief van 2 juli hebben we jullie ingelicht over de stand van zaken met betrekking tot de ‘Uitzendvoorwaarden tewerkstelling buiten Nederland’ ook wel het ‘Buitenlandcontract’ genoemd. Een nieuw ‘Buitenlandcontract’ is op dit moment nog ver weg.

Wij hebben je werkgever herhaaldelijk uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over het ‘buitenlandcontract’. Een logische stap na het afronden van besprekingen over de cao Waterbouw die inmiddels door alle partijen is goedgekeurd en ook al door de Minister algemeen verbindend is verklaard. Dit wil zeggen dat de cao geldt voor georganiseerde en niet georganiseerde werkgevers en werknemers.

Voor de zomer heeft Boskalis laten weten zich te beraden over de totstandkoming van het ‘buitenlandcontract’ en deze niet langer meer met Van Oord tot stand te laten komen. Wij hebben als bonden de tijd en ruimte geboden als bedrijven tot een standpunt c.q. vergelijk te komen. Analoog aan de werkwijze rond de cao Waterbouw hebben beide bedrijven de van toepassing zijnde ‘Uitzendvoorwaarden tewerkstelling in het buitenland’ opgezegd.

Na bijna vier maanden vinden we het wel genoeg en hebben de afgelopen weken aangedrongen op overleg. Uitkomst is dat Boskalis heeft laten weten de buitenlandlonen te hebben aangepast en op dit moment niet opportuun acht met ons in gesprek te gaan. Ook wil men niet meer optrekken met Van Oord als het gaat om de totstandkoming van het ‘buitenlandcontract’. Binnen Van Oord is men zich nog aan het beraden over de ontstane situatie en hopen we dat er in de loop van de komende week / weken helderheid gaat ontstaan.

Het is goed te weten dat er in 1999 een overeenkomst is gesloten tussen de toenmalig in het buitenland werkzame bedrijven, waarin zij zich tegenover de bonden hebben verplicht te komen tot een overeenkomst met afspraken over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

CNV Waterbouw is zeer teleurgesteld en verontwaardigd over de gang van zaken. Op vele terreinen zijn werkgevers en bonden actief om te komen tot goede afspraken in het belang van de sector. De oplopende spanningen rond het ‘Buitenlandcontract’ zal de voortgang van de andere, voor de sector van belang zijnde besprekingen niet bevorderen. Onze juristen zijn de huidige ontstane situatie aan het beoordelen. Hopelijk kan een verder oplopend geschil worden voorkomen.

Jij bent nu aan zet! Laat me weten hoe je denkt over de ontstane situatie. Plaats je reactie op Je Achterban, onze online Community. Ook kun je daar vragen stellen en discussie voeren.

Bespreek het ook met je collega’s. Maak ook je ongeorganiseerde collega lid van de bond. Zeker in deze tijd hebben we elkaar hard nodig!

Willen jullie dat ik een keer langskom voor een fysieke bijeenkomst? Stuur mij dan gerust een e-mail (g.lokhorst@cnvvakmensen.nl) Geef dan ook het moment van voorkeur aan.

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Waterbouw

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid