Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Bouwnijverheid

Cao Hellende Daken

Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018

Deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt voor hellende dakdekbedrijven, rietdekbedrijven en leidekbedrijven. Tot het hellende dakdekbedrijf, rietdekbedrijf en leidekbedrijf worden gerekend: ondernemingen die het dakdekken van hellende daken met dakpannen, riet en lei als hoofdactiviteit verrichten. Van een hoofdactiviteit is sprake indien een onderneming tenminste 50 procent van de omzet haalt uit het dakdekken van hellende daken.

Het dakdekken van hellende daken omvat alle werkzaamheden die verband houden met het geven van advies over materialen, het leveren en aanbrengen, onderhouden, reinigen of herstellen van dakbedekkingen, daktoebehoren en dakconstructies, waarvoor een grote specialistische kennis van daktechniek is vereist.

Downloaden

Je Achterban: online community voor al jouw vragen

Heb je een vraag over jouw werk in de Horeca, de cao of alle andere vragen rondom werk en inkomen? Sinds kort hebben wij voor alle werknemers in jouw cao Je Achterban. Onze online community waar je 24 uur per dag terecht kunt met je vragen. Je kunt ook input geven over wat jij in je cao wilt hebben of een discussie beginnen!

Ga naar Je Achterban >