Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Samen bouwen aan de maat voor morgen
Bouw (Bouwnijverheid)

Tijdspaarfonds

Uitbetaling Tijdspaarfonds

Wanneer krijg je jouw Tijdspaarfonds geld uitbetaald? Met het aanvraagformulier (zie downloads) kun je een uitbetaling aanvragen. Aanvragen worden dagelijks verwerkt. De betaalcyclus loopt van dinsdag t/m maandag.
Bijvoorbeeld:

  • Komt je aanvraag op maandag binnen, dan krijg je aan het eind van de week je geld
  • Komt je aanvraag op dinsdag binnen, kan de betaling maximaal 14 dagen duren

Vakantiedagen (VD) /Vakantietoeslag (VT)

Overgebleven saldo van deze rekening wordt jaarlijks per 1 april uitgekeerd.

Wat is het Tijdspaarfonds

In het Tijdspaarfonds worden (vakantie)dagen en vakantiegeld gespaard. Deelname aan het fonds is verplicht voor bouwplaatstmedewerkers. Uta-personeel (uitvoerend, technisch, administratief) kunnen vrijwillig meedoen. De werkgever stort de volgende geldwaarde voor de werknemer in het Tijdspaarfonds:

Saldo vakantiedagen (VD)

  • 5 bovenwettelijke vakantiedagen (tot 18 jaar 9 dagen)
  • 10 vrij opneembare ATV-dagen
  • 3 kort verzuimdagen

Saldo vakantietoeslag (VT)

  • 8 % vakantietoeslag

Saldo discontinuïteit overwerk- en reisuren (DO&R)

Alleen van toepassing als de werkgever gebruik maakt van de regeling voor verplicht overwerk (artikel 28 cao Bouw). 
Dit betreft:

  • 55% van de bruto waarde van het vast overeengekomen loon van de overuren incl. overwerktoeslag
  • Geldwaarde van een tussen werkgever en werknemer overeengekomen aantal reisuren
  • Vakantietoeslag per loonperiode over de te reserveren overwerkuren (max. 3 per week) en afgesproken reisuren

Om geld op te nemen uit het Tijdspaarfonds kun je het opnameformulier downloaden en invullen en sturen naar:
CNV Vakmensen
Afdeling Bedrijfsadministratie
Postbus 2525
3500 GM Utrecht

Op de website van het Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid kunnen werknemers (onder andere) hun saldo checken. 

Aanvraagformulier en complete regeling inclusief rekenvoorbeelden

Veelgestelde vragen