Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Samen bouwen aan de maat voor morgen
Bouw (Bouwnijverheid)

Tijdspaarfonds

In het Tijdspaarfonds worden (vakantie)dagen en vakantiegeld gespaard. Deelname aan het fonds is verplicht voor bouwplaatstmedewerkers. Uta-personeel (uitvoerend, technisch, administratief) kunnen vrijwillig meedoen.

Nieuwsbericht 6 april 2016 : uitbetaling Tijdspaarfonds >

Aangepaste regeling verplicht overwerk (artikel 28 Cao voor de Bouwnijverheid 2012)

Storting en uitbetaling Tijdspaarfonds

De werkgever stort het vast overeengekomen loon over de overuren inclusief toeslag en het garantieloon over de reisuren op de Tijdspaarfondsrekening van de werknemer. Dit gebeurt per loonbetalingsperiode. De storting is 55% van de bruto waarde. Inhouding van loonheffingen vindt plaats bij storting.

Onder vermelding van 'Discontinuïteit Overwerk- en Reisuren' en de loonperiode waarop de afdracht betrekking heeft, stort de werkgever het geld op het nieuwe rekeningnummer 43.76.14.328 van het Tijdspaarfonds. Omschrijving:

  • DO&R (spatie) registratienummer (spatie) ledennummer (spatie) loonperiode

Of als het registratienummer niet bekend is:

  • DO&R (spatie) burgerservicenummer (spatie) ledennummer (spatie) loonperiode

NB: het is niet toegestaan om bij de afdracht loonperiodes samen te voegen.

Het deel van het Tijdspaarfondstegoed dat de werknemer op deze manier opbouwt, is bedoeld als inkomen over de opname-uren die de werkgever inzet op dagen dat er te weinig werk is.

De werknemer wordt dan ook geacht tot 1 april zijn DO&R tegoed in het Tijdspaarfonds slechts op te nemen ter compensatie van de opname-uren die door de werkgever worden ingezet. Het (resterende) bedrag dat op deze DO&R rekening in het Tijdspaarfonds staat, wordt jaarlijks op 1 april uitgekeerd. Op 1 april wordt ook het saldo aan opname-uren op 0 gezet.

De uitbetaling wordt uitgevoerd door Cordares. Het verzoek tot uitbetaling moet via een vakbondsconsulent naar keuze van de werknemer bij het Tijdspaarfonds worden ingediend.

Lees hier meer informatie over de wijze van storten en uitbetalen

Storting vakantietoeslag

Gelijktijdig met de storting van de waarde van de overwerk- en reisuren op de Tijdspaarfondsrekening, wordt over de opname-uren die hier tegenover staan 8% vakantietoeslag van het vast overeengekomen loon berekend en gestort op rekeningnummer 49.91.57.370 van het Tijdspaarfonds.

De loonstrook

Per loonbetalingsperiode wordt extra voor deze regeling op de loonstrook het volgende inzichtelijk gemaakt:

  • bedrag van overwerkuren dat op de Tijdspaarrekening is gestort
  • bedrag van reisuren dat op de Tijdspaarrekening is gestort
  • aantal ingezette opname-uren
  • aantal opgebouwde opname-uren
  • cumulatieve opbouw van opname-uren per kalenderjaar (dit wordt in januari op 0 gezet)
  • saldo van de opname-uren (dit wordt in april op 0 gezet)

Algemene rekenregels

De algemene rekenregels + rekenvoorbeelden vind je in het document 'Tijdspaarfonds' rechtsboven onder 'downloads.