Afbeelding Bouw & Infra
Alles over de cao Bouw & Infra
Samen bouwen aan de maat voor morgen
Bouw & Infra (bouwnijverheid)

Werken in de hitte

Werken in zon en hitte is niet zonder risico's. Als je werkt op de bouwplaats, in de landbouw of op het dak of langs de weg, dan is het extra belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Door teveel zon kan je lichaam uitdrogen en heb je bijvoorbeeld meer kans op flauwtes (wat gevaarlijk is tijdens het werk). Op de lange termijn kan teveel zon huidkanker veroorzaken.

Tips voor werken bij warm weer

 • Drink voldoende water (2 tot 4 liter per dag)
 • Smeer je in met zonnebrandcrème, minstens factor 15.
 • Draag een t-shirt, liefst met lange mouwen!
 • Draag een pet, het liefst met nekflap.
 • Kijk of je wat vaker kan pauzeren en vermijd zoveel mogelijk zwaar lichamelijk werk in de directe zon (vooral op het warmst van de dag, tussen 12 en 15 uur)
 • Sta je op de steiger? Vraag je werkgever om de steiger af te schermen (met stof), zodat je niet in de directe zon staat.
 • Toch verbrand? Gebruik calendulacrème, dat verkoelt en verzacht de huid.

Wat kun je van je werkgever verwachten?

Van je werkgever kun je verwachten dat hij maatregelen neemt om de hinder van de hitte te beperken. Dus: zorgen voor schaduw, langere pauzes, extra drinken enzovoort. Vaak is werken in warmte niet direct gevaarlijk, maar wel hinderlijk bij het uitvoeren van het werk en het kan leiden tot concentratieverlies. Ook voor de werkgever is het dan al beter om maatregelen te treffen.

Overleg met je werkgever

Het afdwingen van maatregelen door de werkgever is echter lastig. Ga hierover zoveel mogelijk met je leidinggevende in gesprek. Mocht de werkgever geen oren hebben naar signalen die je als werknemer afgeeft, neem dan contact op met CNV Info (tel. 030 – 75 11 007) of je bestuurder.
Boven bepaalde temperaturen dreigt wel onmiddellijk gevaar voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. De Arbowet geeft niet precies aan waar de grens ligt. Dat is begrijpelijk, want of warmte gevaarlijk is, hangt van veel factoren af:
 • de maatregelen die de werkgever al genomen heeft,
 • de luchtvochtigheid,
 • de inspanning die je moet verrichten en
 • je persoonlijke omstandigheden (hoe gezond ben je zelf, hoe goed kun je tegen hitte: hartpatiënten, suikerpatiënten en zwangere vrouwen lopen bijvoorbeeld een verhoogd risico).

Het is belangrijk om elkaar als werknemers goed in de gaten te houden en te letten op signalen van flauwtes of (in extremere gevallen) zonnesteken.

Arbeidsinspectie

Je kunt in extremere omstandigheden contact opnemen met de Arbeidsinspectie of - in zeer extreme gevallen -  je werk weigeren: Artikel 29 van de Arbowet geeft werknemers onder bepaalde omstandigheden het recht het werk te weigeren. Er moet dan wel sprake zijn van ernstig en onmiddellijk dreigend gevaar voor veiligheid en gezondheid. Neem dus in zo’n geval liever eerst contact op met CNV Info (030 – 75 11 007).

Wat zegt de wet over jouw rechten?

In artikel 3 van de Arbowet staat, dat je werkgever een arbo-beleid moet voeren dat naar de stand van de wetenschap zo goed mogelijk is en dat geen nadelige invloed mag hebben op de veiligheid en gezondheid van de werknemer. Hij moet de risico's eerst bij de bron aanpakken. Als dat niet gaat moet hij zorgen voor een collectieve bescherming van iedereen die aan het werk is. Pas in laatste instantie moet hij mensen individueel beschermen.

Verder staat in de wet, dat de temperatuur niet schadelijk mag zijn voor de gezondheid. Aangezien de werkgever verplicht is tot 'goed werkgeverschap' betekent dit, dat hij moet zorgen dat de werkomstandigheden draaglijk zijn: ook als de temperaturen niet direct schadelijk zijn voor de gezondheid.

Volgens artikel 6.1 van de wet mag de temperatuur geen schade veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Als dat door omstandigheden toch dreigt te gebeuren, moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen aanbieden. Als dat niet helpt, wordt de duur van de arbeid beperkt of wordt de arbeid voldoende vaak afgewisseld door een tijdelijk verblijf op een plaats waar geen gevaar meer is voor schade aan de gezondheid.

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid

Bouwvakkers aan het werk