Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Zonder werk? Raadpleeg je cao!

Ben je ontslagen en zit je zonder werk? Lees dan goed wat er in de bouw-cao geregeld is.

Door de crisis in de bouw krijgen veel werknemers te maken met ontslag en werkloosheid. Geldt dat ook voor jou? Lees dan de bouw-cao er eens goed op na. Er zijn verschillende regelingen en voorzieningen die voor jou van belang kunnen zijn. Bij twijfel of vragen kun je ons natuurlijk altijd raadplegen.

Bij werkloosheid kun je terugvallen op het Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid:

 • eenmalige uitkering van 425 euro
 • opbouw van het ouderdomspensioen tijdens de eerste 6 maanden van werkloosheid

Aanvullingsfonds (eenmalige uitkering van 425 euro)

Allereerst zijn er de aanvullingen bij werkloosheid vanuit het Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid. Waarschijnlijk heb je recht op een eenmalige uitkering bij werkloosheid van bruto 425 euro. Als je bent van CNV Vakmensen, kun je vragen om versnelde betaling via CNV Vakmensen. In dat geval betalen wij het netto-bedrag versneld uit.

Opbouw van het ouderdomspensioen tijdens de eerste 6 maanden van werkloosheid

Daarnaast is er de regeling voor het voortzetten van het aanvullend ouderdomspensioen gedurende de eerste 6 maanden van werkloosheid. Voor deze periode (van maximaal 6 maanden) wordt de pensioenpremie voor het aanvullend ouderdomspensioen bij het bereiken de 65-jarige leeftijd betaald vanuit het Aanvullingsfonds.

Aanvraagformulieren op tijd indienen

Voor beide regelingen zijn aanvraagformulieren, die je kunt opvragen bij CNV Vakmensen. Dien de aanvragen op tijd in. Voor meer informatie kun je contact opnemen met CNV Info. Wil je daarnaast ook je voorwaardelijke rechten voortzetten? Dien dan op tijd een verzoek voor de vrijwillige voortzetting in van de 55- en 55+ regeling. Je voorkomt daarmee dat het voorwaardelijk recht bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd tijdsevenredig wordt verlaagd met de periode van werkloosheid.

Overbrugging naar (vroeg)pensioenregeling

Vanwege de crisis is een tijdelijke overbruggingsmogelijkheid naar de (vroeg)pensioenregeling in het leven geroepen. Die geldt voor werknemers die in de periode tot en met 31 december 2012 worden ontslagen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Doel van de regeling is om de aanvullingsregelingen 55+/55- van BPF Bouw voor de ontslagen werknemers te kunnen blijven voortzetten. Dit voorkomt dat 'pensioenaanspraken' uit de aanvullingsregeling verloren gaan.

Om in aanmerking te komen voor de vergoedingsregeling moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet vanwege bedrijfseconomische redenen in de periode 1 juli 2009 tot en met 31 december 2012 volledig zijn ontslagen.
 • De ontslagdatum ligt maximaal 3 jaar voor de (vroeg)pensioendatum. Dit omdat de reguliere regeling van BPF maximaal 3 jaar vrijwillige aanvulling toestaat.
 • Je moet op de (vroeg)pensioendatum kunnen voldoen aan de uittredingsvoorwaarden.

Denk je hiervoor in aanmerking te komen of heb je vragen? Neem contact op met CNV Info. Wij kunnen zonodig de aanvragen snel en zorgvuldig verzorgen. Let op: de aanvraag voor deze regeling moet uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste werkloosheidsdag binnen zijn bij het Aanvullingsfonds.

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid:

Als je je voorwaardelijke 55- en 55+ pensioenregeling wilt voortzetten of je pensioenopbouw geheel wilt voortzetten, heb je nog de mogelijkheid om alle pensioenregelingen binnen het Bedrijfstakpensioenfonds voor de bouwnijverheid voort te zetten. Je hebt dan geen of zeer beperkt schade voor de voorwaardelijke pensioenrechten. Je kunt je pensioenregeling voor maximaal 3 jaar vrijwillig voortzetten. Let op: je aanvraag voor vrijwillige voortzetting moet binnen 9 maanden na de eerste werkloosheidsdag binnen zijn bij Cordares.

Zieke werklozen

Sinds 11 september 2011 kunnen ook ‘zieke werklozen’ de pensioenregeling vrijwillig voortzetten. Het gaat hier om werknemers die tijdens hun dienstverband ziek of arbeidsongeschikt zijn geworden en vervolgens werkloos zijn geworden vanwege het einde van hun tijdelijk contract of bij faillissement van hun werkgever. Je betaalt dan wel zowel de werkgevers- als werknemersbijdrage. Je krijgt de nota’s van Cordares toegestuurd.

Je krijgt in deze situatie van het Bedrijfstakpensioenfonds ook de vraag of je alleen de voorwaardelijke regeling 55- en 55+ of alle regelingen – dus daarnaast ook de middelloonregeling – wilt voortzetten.

Meer informatie

·Website van Cordares

·Brochure ‘werkloos’ van het Bedrijfstakpensioenfonds (op te vragen via CNV Info).

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid