Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Voorkom misbruik van de verplichte overwerkregeling

CNV Vakmensen en FNV Bouw & Infra willen je via deze brief op de hoogte stellen van de nieuwe verplichte overwerkregeling. De laatste tijd bereiken ons veel signalen van leden dat de regeling niet correct wordt toegepast in de bedrijven. Wij willen je daarom vragen de volgende informatie goed door te lezen, ook al kan het zijn dat het (momenteel) bij jou in het bedrijf niet speelt.

Sinds 1 september 2012 is de nieuwe verplichte overwerkregeling van kracht. In de cao Bouwnijverheid vindt je de regeling onder artikel 28. De regeling is op zichzelf niet nieuw, alleen de voorwaarden zijn aangepast. Zo worden opgebouwde uren gestort in het Tijdspaarfonds. Met de crisis in de bouw en de winter voor de deur dreigt misbruik van deze regeling te worden gemaakt. Wij roepen je actief op om met ons misbruik te voorkomen!

Wat houdt de regeling in?

In bedrijven met discontinuïteit kunnen werknemers worden verplicht tot overwerk. De regeling geldt dus enkel voor bedrijven waar sprake is van ‘pieken en dalen’ in het werkaanbod. In periodes waarin veel werk is, worden overuren gemaakt om nadien in te zetten tijdens periodes met minder werk. Werknemers kunnen worden verplicht tot de opbouw van 80 opname-uren per kalenderjaar. De opbouw kan via overwerkuren en naar keuze van de
werknemer met inleg van reisuren. De uren worden gestort in het Tijdspaarfonds.


Voorwaarden

De regeling geldt alleen voor bouwplaatswerknemers van 18 jaar of ouder met een vast contract voor veertig uur per week. Uta-werknemers kunnen en mogen niet deelnemen. Verder geldt voor het verplichte overwerk:
- opbouw alleen in hele uren;
- de overwerkvergoedingen uit de cao zijn van toepassing;
- maximaal 26 weken per kalenderjaar opbouw;
- maximaal 3 uur per week opbouw (met overwerk of naar keuze van de werknemer ook reisuren);
- maximaal 13 uur per dag ((over)werk, reistijd en pauze tezamen).

Opname-uren

Eén overuur staat gelijk aan 1,25 opname-uur (overwerkvergoeding van 25 procent). Bij een maximum van 80 opname-uren zijn dus maximaal 64 overuren nodig (64 x 1,25 = 80). Maar om aan de 80 opname-uren te komen, mag de werknemer ook reisuren inleggen. Eén reisuur is 0,75 opname-uur. Het gaat in alle gevallen om de inleg van maximaal 3 uur per week over maximaal 26 weken op kalenderjaar basis.


Geen ontslag & flexwerk

Zolang een werknemer opname-uren heeft, kan er geen ontslag voor hem worden aangevraagd. Ook mag de werkgever geen externe arbeidskrachten inzetten op een object, als zijn eigen werknemers thuis zitten vanwege discontinuïteit. Als zich spoedklussen voordoen in zo’n periode, moet de werkgever eerst navragen of zijn eigen personeel bereid is te werken. Als dat
niet het geval is, mag hij externe arbeidskrachten het werk laten verrichten.
Inzetten uren De werkgever kan de opname-uren inroosteren op het moment dat er weinig werk is. Dit mag alleen in hele dagen. De werkgever moet de werknemer tenminste twee weken (14 dagen) van tevoren schriftelijk laten weten wanneer hij hem vrij roostert. Deze periode mag eventueel worden verkort tot een week, maar dan krijgt de werknemer op ieder opname-uur een
toeslag van 15 procent. De werkgever moet altijd de werknemer schriftelijk op de hoogte stellen van de discontinuïteit. Hiervan wordt ook een afschrift in de administratie bewaard.

Over de dagen dat de werkgever opname-uren inzet, hoeft hij het loon niet door te betalen. De werknemer haalt het ‘loon’ uit het Tijdspaarfonds. De uitbetaling wordt uitgevoerd door Cordares. Het verzoek tot uitbetaling vindt plaats via de vakbondsconsulent van FNV Bouw & Infra en CNV Vakmensen. Als de aankondiging niet tijdig gebeurt, accepteer dat niet en stel de bond daarvan op de hoogte. De werkgever moet dan gewoon het loon doorbetalen! In een periode waarin opname-uren worden ingezet moet de werkgever de BTER-premies (O&O-fonds, Aanvullingsfonds, Tijdspaarfonds) en pensioenpremie (bpfBOUW) afdragen.


Storting Tijdspaarfonds

De werkgever stort het vast overeengekomen loon (VOL) over de overuren en  het garantieloon over de reisuren op de Tijdspaarrekening. De uren worden gestort onder vermelding van ‘Discontinuïteit Overwerk- en Reisuren’ (DO&R). Bij de storting wordt de loonperiode waarop de afdracht betrekking heeft vermeld. De werkgever stort het geld op het volgende rekeningnummer: 43.76.14.328. Het staat dus apart van de overige gelden in het Tijdspaarfonds.
De storting vindt per loonbetalingsperiode plaats en is 55 procent van de bruto
waarde. Inhouding van loonheffi ngen vindt plaats bij storting. Tegelijk stort de werkgever 8 procent vakantietoeslag. De toeslag wordt berekend over de waarde van de opname-uren (VOL). Dit wordt apart op een rekening gestort:
49.91.57.370.


Loonstrook

Op de loonstrook wordt het bedrag van de overwerkuren en eventuele reisuren die gestort zijn op de Tijdspaarrekening inzichtelijk gemaakt. Daarnaast staan op de loonstrook de ingezette en opgebouwde opname-uren. Ook het saldo van opnameuren is opgenomen en de cumulatieve opbouw per kalenderjaar. Op 1 april wordt het saldo op nul gezet en resterende uren aan de werknemer uitgekeerd.

Let op, voorkom misbruik!

Sinds 1 september 2012 is de regeling van kracht en kan er opbouw plaatsvinden. Opbouwen met terugwerkende kracht is niet toegestaan. Daarnaast mag de regeling alleen gebruikt worden bij bedrijven met discontinuïteit (pieken en dalen). Het is niet de bedoeling om minder werk in de wintermaanden op te vangen, zonder dat een bedrijf piekperiodes kent. CNV Vakmensen en FNV Bouw & Infra weten dat werkgevers hier anders over denken. Om voor het eind van dit jaar 80 opname-uren te realiseren
zijn er meerdere werkgevers die - naast 3 overuren - werknemers verplichten tot de inleg van reisuren. Ongeoorloofd, de maximale inzet is 3 uur per week. Ook zijn er werkgevers die grotendeels of volledig opbouwen met reisuren. De bonden willen benadrukken dat het gaat om een verplichte overwerkregeling. De werkgever mag een werknemer niet verplichten tot de inleg van reisuren. Dit is een vrijwillige keuze van de werknemer. CNV Vakmensen en FNV Bouw & Infra zullen de rechter zo nodig in een procedure om uitleg van de cao-bepaling vragen, indien werkgevers de cao anders blijven uitleggen dan wij.
De vakbonden vrezen voor misbruik van de opname-uren tijdens vorst periodes. Zoals aangegeven moet de inplanning van discontinuïteitsdagen tijdig gebeuren. Tijdens een geplande periode kan sprake zijn van vorst, maar de werkgever mag werknemers dus niet een dag van tevoren onbetaald naar huis sturen.


Indien je vragen of klachten hebt over de toepassing van de regeling, neem dan direct contact op met de bond: CNV Vakmensen Info: 030 751 10 07 / FNV Bouw & Infra helpdesk: 0900 368 26 89. Mocht u uw klacht al hebben gemeld, dan hoeft u dat uiteraard niet nogmaals te doen.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid