Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Uitnodiging ledenraadpleging Heijmans Drachten

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de ledenraadpleging Heijmans Utiliteit Drachten. Met name binnen Heijmans Drachten is er onrust over de maatregelen die de directie wil treffen.

CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en FNV Bouw hebben met de directie en de ondernemingsraad over de maatregelen gesproken. Graag willen wij u informeren en raadplegen over de ontstane situatie en nodigen u uit op:

Datum: 27 februari 2014
Aanvang: 15.00 uur
Locatie: Heijmans Utiliteit B.V., Lavendelheide 9 te Drachten

N.B. Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Toelichting door de directie op de voorgenomen maatregelen
Op aandringen van vakorganisaties zal Arjan Hengeveld, directeur Heijmans Utiliteit, om 15.00 uur een toelichting geven op de nut en noodzaak van de voorgenomen maatregelen. Uit signalen van de achterban blijkt, dat er veel ongenoegen en onbegrip is over de voorgenomen maatregelen. Het is aan de directie om de nut en noodzaak klip en klaar uit te leggen. Ook de ondernemingsraad is aanwezig om de discussie aan te horen en vragen te beantwoorden.

Aansluitend op de toelichting vindt de ledenraadpleging plaats
De bijeenkomst is zowel bedoeld voor de werknemers vallend onder de cao Metaaltechniek als de werknemers vallend onder cao Bouwnijverheid. Tijdens de ledenraadpleging zullen zowel de wijziging functiehuis als de aanpassingen bedrijfsregelingen metaal ter sprake komen.

Wijziging functiehuis
De wijze waarop invulling is gegeven aan de wijziging van het functiehuis heeft veel kwaad bloed gezet. De beoordeling en inschaling van medewerkers is buiten de direct leidinggevenden omgegaan, van hogerhand heeft de indeling plaatsgevonden.

Daarnaast is de communicatie door de directie over de wijziging van het functiehuis onder de maat geweest. Om de kou uit de lucht te halen zijn in de afgelopen weken alle medewerkers uitgenodigd om te komen praten over het functiehuis.
Door de directie is de toezegging gedaan, dat er naar gekeken wordt.

Aanpassing bedrijfsregelingen metaal
De directie van Heijmans Utiliteit heeft besloten per 1 januari 2014 de koffiegeld regeling en de beheerdersvergoeding af te schaffen. Eveneens wordt er met ingang van 1 januari 2014 geen reisurenregeling meer getroffen voor binnendienstmedewerkers, die tijdelijk op een andere vestiging of projectlocatie te werk worden gesteld. Voor de buitendienstmedewerkers wordt de franchise per dag tot nader order verhoogd tot 1 uur.

Na gesprekken met de ondernemingsraad en vakbonden heeft de directie aangegeven bereid te zijn om de doorgevoerde maatregelen aan te passen.

Aan vakorganisaties de taak om te beoordelen of de voorgestelde maatregelen in strijd zijn met de cao, dan wel of er individuele rechten van werknemers aangetast worden. Daar er sprake is van aanpassing van het bedrijfsreglement is ook de ondernemingsraad betrokken.

De directie is bereid om in gesprek te gaan over oplossingen. CNV Vakmensen ziet graag een oplossing voor conflict. Graag informeert CNV Vakmensen u over de positie van de vakbond, samen met u willen we onze insteek bepalen.

Tot donderdag 27 februari 2014!


Robbim Heins, bestuurder bouwnijverheid, r.heins@cnvvakmensen.nl
Johannes Osinga, bestuurder bouwnijverheid, j.osinga@cnvvakmensen.nl
Frans Strolenberg, bestuurder metaal, f.strolenberg@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid