Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Tussentijdse evaluatie jaar(rond)model Freesmij

Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de vakbonden en Freesmij.

Evaluatie regelingen
Freesmij heeft, na behoorlijk wat discussie met de vakbonden, medio september 2016 twee regelingen ingevoerd. Na de invoering zijn er nog een aantal vragen geweest en het leek de vakbonden, mede gelet op de inhoud van de vragen, goed om een tussentijdse evaluatie aan te vragen.

Wij hebben met jouw directie en OR leden op 18 januari 2017 overleg gevoerd. Met deze nieuwsbrief willen wij je graag informeren over de inhoud van het overleg.

Jaarrondmodel
Nagenoeg alle werknemers hebben gekozen voor het jaarrondmodel. Een enkeling voor het jaarmodel. Beiden blijken uitvoerbaar. De praktische uitvoerbaarheid van de regeling wordt door jouw werkgever als goed ervaren. De software is er ondertussen op afgestemd en slechts in het begin waren er enkele aanloopproblemen.

Alle deelnemers aan de regeling hebben de buffer vol en de eerste groep is ondertussen begonnen met opname. Jouw directie heeft de regelingen op een juiste wijze bij het Technisch Bureau Bouwnijverheid (TBB) aangemeld.

WAB
Jouw werkgever keert de Winst Afhankelijke Bonus (WAB) over 2016 naar rato uit. Wat wil zeggen over de maanden januari 2016 t/m september 2016.

Cao
Momenteel is niet bekend of en zo ja, wanneer er een nieuwe Cao Bouw  & Infra komt. De aflopende cao heeft nog een nawerking van maximaal een jaar. Jouw directie stelt daarom voor om in ieder geval bij afloop van de cao nogmaals te evalueren. Praktisch gezien zal er dan ook sprake zijn geweest van zowel opbouw als ook opname.

Met jouw directie is meerdere keren gesproken over de periode tussen april 2016 en september 2016. Dit vanuit het oogpunt dat (de meerderheid van de aangesloten vakbondsleden) de ingevoerde regeling van april 2016 heeft aangevochten en er pas sinds oktober 2016 sprake is van een nieuwe, algemeen geaccepteerde regeling.

Wij hebben jouw werkgever meerdere keren geadviseerd om met een, vorm van, compensatie te komen voor deze periode zodat praktisch gezien met terugwerkende kracht de nieuwe regeling zou gelden.

Freesmij wil daaraan geen uitvoer geven. De redenen daarvoor zijn divers, zoals:

  • Alle werknemers hebben, ook over de betwiste periode, de WAB ontvangen. Omdat deze niet meer wordt uitgekeerd bij het nieuwe jaarrondmodel zou de WAB dus ook niet over de betwiste periode hoeven te worden uitgekeerd.
  • Voor elke werknemer zijn de uitkomsten verschillend. Dit op basis van loonschaal, gewerkte uren en reisafstanden. Een herberekening zou bijzonder omslachtig zijn.
  • Het is volgens de directie niet ondenkbaar dat er ook enkele medewerkers een financieel voordeel hebben gehad in de betwiste periode ten opzichte van de nieuwe regeling.

Individueel traject?
Kortom, er zal geen collectieve vorm van compensatie volgen. Als een individuele werknemer van Freesmij het standpunt inneemt dat hij over de betwiste periode, dus met terugwerkende kracht, het  eventuele verschil gecompenseerd wil zien dan is dat enkel mogelijk via een individueel traject.
Mocht je hierover, of over de andere vermelde punten, nog vragen hebben dan kun je mij via onderstaande gegevens bereiken.

Willem Timmer
bestuurder
M: 06 51202957
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

P.S. Hoe staat ons land er volgens jou voor? Waar maak jij je druk over en welke oplossingen zie jij? Meld je snel aan voor een van de bijeenkomsten in jouw regio: www.cnvvakmensen.nl/destaatvannederland

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid