Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Toekomst van de cao Bouw staat op het spel

Op 16 december 2014 hebben werkgevers en de bonden weer gesproken over een nieuwe cao. Veel voorzieningen en rechten worden door werkgevers ter discussie gesteld.

Inzet van werkgevers is om bestaande goede voorzieningen af te breken. CNV Vakmensen staat voor een moderne toekomstbestendige cao, die past bij de wensen van werknemer en werkgever. Eind januari worden de onderhandelingen voortgezet.

Duurzame participatie: 

Duurzame participatie is voor CNV Vakmensen een heel belangrijk thema. CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat werknemers en werkgevers voortdurend investeren in vakmanschap. Daarnaast zijn maatregelen nodig zodat  werknemers gezond hun pensioen kunnen halen, zo gaven veel leden al aan in de het onderzoek dat wij in november hebben gehouden.. 
We kunnen trots zijn op de goede voorzieningen die de bouwsector nu heeft. De voorzieningen in de Bouwsector zijn goed.  Deze voorzieningen staan onder grote druk. Er vallen  minder werknemers onder de werkingssfeer van de cao . Daardoor betalen  minder mensen premie. Hierdoor ontstaat druk op de financiering van sommige zaken. CNV Vakmensen denkt dat de voorzieningen  effectiever en efficiënter ingezet kunnen en moeten worden.  
CNV Vakmensen is daarom voorstander van een individueel keuzebudget waardoor medewerkers zelf veel meer de eigen regie kunnen nemen voor hun loopbaan. In dit individueel keuzebudget willen wij dat een deel van het budget wordt geoormerkt voor opleiding en ontwikkeling. Daarnaast is ook collectieve financiering noodzakelijk om mensen daarin te begeleiden. 

Handhaving en naleving 

De huidige cao wordt niet nageleefd. Dit zien we bijvoorbeeld aan de wildgroei aan schijnconstructies, gedwongen zelfstandigen en werknemers uit binnen- en buitenland die niet volgens de cao worden beloond. Hierdoor worden alle werknemers benadeeld. Daarnaast leidt het tot ongewenste en oneerlijke concurrentie tussen bedrijven. Daarom moet de nieuwe cao op effectieve en slagvaardige manier kunnen worden nageleefd zodat deze onwenselijke praktijken worden tegengegaan. Ook eisen wij een bouw ID-pas waarmee legale medewerkers in de bouw zich kunnen identificeren.  

Arbeidstijden 

CNV Vakmensen heeft oog voor een aantal knelpunten op het gebied van arbeidstijden. Om leegloop te voorkomen en om bedrijven de mogelijkheid te geven in te spelen op veranderingen in het werkaanbod. Meer flexibiliteit op branche niveau en ondernemingsniveau om te komen tot maatwerk is bespreekbaar. Onze absolute eis hierbij is wel dat de betrokken werknemers binnen een onderneming akkoord is met flexibilisering. Alleen de mensen op de werkvloer zelf kunnen bepalen of een verruiming van de arbeidstijden of maximale arbeidsduur wenselijk. Deze wensen van werknemers kunnen verschillen: zo gaf 45 procent van onze leden aan minder te willen gaan werken en gaven 6 op de 10 leden aan graag de mogelijkheid te hebben roostervrije dagen te kunnen verkopen.  Zo’n afspraken moeten kunnen bijdragen aan een gezonde werk/privé verhouding. 

Verlof en verzuim 

In de cao bouwnijverheid staan bovenwettelijke regelingen over verlof en verzuim.  Bijvoorbeeld de seniorendagen. Uit ons onderzoek hebben onze leden expliciet aangegeven deze dagen erg belangrijk te vinden en deze te willen behouden. Wij willen zoveel mogelijk bestaande rechten handhaven. CNV Vakmensen vindt het cruciaal dat mensen gezond hun pensioen halen. Duurzame participatie betekent ook mogelijkheden voor minder werk blijven geven  als dat gezonder is voor medewerkers. De juiste balans tussen financiële houdbaarheid en de gezondheid van medewerkers zal moeten worden gevonden door partijen. 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid