Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Strukton Bouw: Uitspraak over sociaal plan

In ons pamflet van 19 juli hebben we jullie gemeld dat de rechter uiterlijk 31 juli met een uitspraak zou komen. De uitspraak is iets eerder gekomen dan we verwacht hadden. Op 25 juli 2013 hebben wij het vonnis ontvangen van de rechter over het sociaal plan bij Strukton Bouw.

Inhoud van het vonnis:

De rechter heeft bepaald dat er een sociaal plan is overeengekomen. 

De rechter geeft hierbij twee redenen aan:

 • De bepaling waarin staat dat er alleen een ontslagvergoeding wordt toegekend aan de mensen die een vaststellingsovereenkomst tekenen stond al in de concepttekst van het sociaal plan.
 • De vakbonden hadden het eerder moeten aangeven als ze het niet eens waren met deze tekst. 

De bonden worden dan ook verplicht om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis het sociaal plan ter raadpleging voor te leggen aan hun leden.
Het is dus niet gelukt om de beperkende bepaling dat de ontslagvergoeding alleen wordt toegekend als je instemt met een vaststellingsovereenkomst, uit het sociaal plan te krijgen.

Wel heeft de rechter in de motivering van het besluit aangegeven dat als leden niet tekenen voor een vaststellingovereenkomst – omdat ze bezwaar willen maken tegen het ontslag – het ook dan nog mogelijk is een ontslagvergoeding te krijgen. Deze werknemers kunnen na een ontslag via het UWV nog steeds om een ontslagvergoeding vragen: op basis van het feit dat de werknemers die hebben getekend voor een vaststellingsovereenkomst, wél een vergoeding hebben gekregen. We kunnen leden die kiezen voor een bezwaar bij een UWV-procedure echter niet garanderen dat ze een ontslagvergoeding krijgen. Het is namelijk nooit zeker wat een rechter zal doen, dat hangt af van de individuele omstandigheden. Kortom, iedereen kan in een individuele ontslagzaak samen met zijn of haar jurist beoordelen wat het beste is om te doen; wel of niet tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Gezien het vonnis kunnen wij ondanks onze principiële bezwaren niet anders dan het sociaal plan aan jullie voorleggen. Dat doen we bij deze. 

Beoordeling Sociaal Plan
Sinds het begin van de onderhandelingen zijn er veel punten verbeterd. Behalve de beperkende bepaling uit artikel 3.4 (ontslagvergoeding alleen als iemand tekent voor een vaststellingsovereenkomst) is het een goed sociaal plan.

De belangrijkste regelingen uit het sociaal plan op een rij:

 • Goede afspraken over begeleiding naar ander werk, inclusief een opleidings- en transitiebudget van € 2000,-.
 • Mobiliteitscentrum met afspraken dat ontslagen werknemers voorrang hebben op vacatures bij de Strukton Groep.
 • Compensatie van reistijd indien er sprake is van toename van reistijd in een nieuwe functie.
 • Een verhuiskostenregeling met vergoeding van transportkosten van de boedel en een maximumvergoeding van € 7.750, - voor herinrichting.
 • Voor de werknemers die via een vaststellingsovereenkomst ontslagen worden een ontslagvergoeding van de kantonrechtersformule met C=0,8 uitbetaald in drie termijnen.
 • Een looptijd tot 1 augustus 2014. Sociaal plan is dan niet alleen van toepassing op de huidige reorganisatie, maar ook op reorganisaties gedurende de looptijd van het sociaal plan.

Achterbanraadpleging
Het is nu bouwvak en Strukton is gesloten. De achterbanraadpleging wordt dan ook na de bouwvak gehouden.

Datum: 28 augustus 2013 om 19.30 uur
Locatie: Restaurant Het Oude Tolhuis
Weg van Rhijnauwen 13 – 15
3584 AD UTRECHT

Bijgaand ontvangen jullie het sociaal plan en een stembiljet. Het stembiljet moet uiterlijk 28 augustus 2013 ingeleverd zijn. Graag willen we jullie vragen om het stembiljet op tijd terug te sturen als je niet aanwezig kunt zijn. Dit kan zowel per post als per e-mail.

Per post:
CNV Vakmensen
T.a.v. Tjitze van Rijssel
Postbus 3025
2130 KA  Hoofddorp

Per e-mail: hoofddorp@cnvvakmensen.nl
T.a.v. Tjitze van Rijssel
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid