Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Stemming reparatie 3e WW-jaar cao Bouw & Infra

De uitkeringsduur bij werkloosheid is weer terug op niveau. Dankzij aanhoudende inzet van het CNV kan een werkloze werknemer weer maximaal 38 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering of WGA-uitkering - als hij voor dat recht lang genoeg heeft gewerkt.

De afspraken om de uitkeringsduur te herstellen zijn gemaakt in het zogenoemde Sociaal Akkoord, in april 2013. Omdat sociale zekerheid ooit begon bij de vakbeweging wilden de vakbonden niet akkoord gaan met een inperking van de WW- of WGA-duur.

Oorspronkelijke lengte WW weer mogelijk

Kabinet en vakbonden zijn overeen gekomen dat de oorspronkelijke lengte van de WW-uitkeringsperiode weer mogelijk wordt. De pot van waaruit die uitkering wordt betaald heet Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) en deze wordt beheerd door een onafhankelijke instantie, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). Het benodigde geld komt van werknemers die premie betalen voor de PAWW.

Rechtvaardig

Volgens CNV Vakmensen is de reparatie belangrijk omdat het recht doet aan opgebouwde rechten. Maar, zoals hierboven aangegeven, die reparatie kan alleen als de werknemers er geld voor reserveren. Want een aantal jaren is geen WW-premie ingehouden.

De afspraken over reparatie - gemaakt door vakbonden en werkgevers - worden vastgelegd in een aparte cao, die vijf jaar geldt. Die cao is/wordt vastgesteld door de leden. Zodra dit is gebeurd wordt hij bij de stichting aangemeld voor deelname aan de PAWW via een zogenoemde verzamelcao. De belangrijkste feiten over de SPAWW vind je onder 'Downloads'. We hebben geprobeerd een antwoord te geven op de meest voor de hand liggende vragen.

Breng je stem uit

CNV Vakmensen roept je op om nu jouw stem uit te brengen via de enquête. Om in te loggen graag deze inlogcode gebruiken: BOU-60110100. Je kunt stemmen tot uiterlijk 15 december 2017.

Gijs Lokhorst
Cao-onderhandelaar Bouw & Infra
g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid