Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Stand van zaken Mebin

Inmiddels zijn we goed van start in 2018 en krijgen de afspraken vorm die zijn gemaakt in de cao voor Mebin.

Dat is hard nodig, want in de loop van dit jaar zullen we opnieuw met jullie directie om tafel zitten, en deze keer om de drie cao’s die in Nederland onder HeidelbergCement vallen, in elkaar te schuiven. Dit betekent dat wij nu graag onze aandacht willen richten op de punten waarover we afspraken hebben gemaakt met elkaar. Naleving van deze afspraken is van groot belang: ook straks voor het draagvlak van de HeidelbergCement cao

Spaarurenmodel

De administratieve inrichting van het Spaarurenmodel loopt. In de cao hebben we de lijnen uitgezet en met elkaar de grenzen bepaald. De werkgroep die een belangrijke rol heeft gespeeld in de totstandkoming van dit model, heeft zich o.a. gebogen over de invulling van de volgende twee punten:
- Maaltijden verstrekken
- Pauze krijgen en nemen
Over beide punten is gecommuniceerd door de directie. Om de afspraken te laten slagen, is het belangrijk dat iedereen zich aan deze afspraken houdt. Een nieuwe manier van werken, is voor iedereen wennen. Merken jullie in de praktijk dat de afspraken niet of nauwelijks gehanteerd worden, dan horen wij dit graag, zodat we daarover met jullie werkgever in gesprek kunnen gaan. De werkgroep is nog niet klaar, maar zal zich ook over andere punten buigen. Dit blijven we natuurlijk volgen.

Flex bij Mebin

Een andere belangrijke doelstelling is het terug dringen van de flex bij Mebin. We weten dat er ondertussen nieuwe collega’s zijn aangenomen. Dat is een goed teken, maar graag krijgen we natuurlijk van jullie te horen hoe het er in de praktijk aan toegaat. Het terugdringen van de flex heeft o.a. tot doel om het aantal overuren in te perken. Dat is een goed streven, maar zien we hier al iets van terug in de praktijk?

Ziekteverzuimregeling Mebin

Geen onderdeel van de cao, maar één van de meest gestelde vragen vorig jaar tijdens gesprekken met jullie had betrekking op het nieuwe Ziekteverzuimreglement van Mebin. Mogen er nu wel / niet vakantiedagen afgeschreven worden tijdens (collectieve) bedrijfssluiting?
De hoofdregel is dat ‘dagen waarop de werknemer ziek is gedurende zijn vakantie niet kunnen gelden als vakantie. Dit geldt ook tijdens een cao of anderszins vastgestelde bedrijfsvakantie. Van deze hoofdregel KAN worden afgeweken, maar alleen met instemming van de werknemer’. Overigens zijn hier wel een paar spelregels over afgesproken. Hoe dan ook, moet de werknemer te allen tijde instemming verlenen.
We hebben begrepen dat er diverse discussies lopen over dit onderwerp. Gaat jou dit ook aan en ben je van mening dat er ten onrechte vakantiedagen zijn afgeschreven terwijl je ziek was in jouw vakantieperiode (bedrijfssluiting), dan vernemen wij dat graag van je. Zie onze contactgegevens hieronder.

Nieuwe doelgroepen bij Mebin

In de opmaat naar de onderhandelingen later dit jaar over de HCNL cao moeten we ervoor zorgen dat ook nieuwe collega’s betrokken worden. De werkzaamheden bij Mebin zijn veranderd, anders ingericht. Dit betekent dat er nieuwe doelgroepen binnen Mebin actief zijn waarvoor we straks wel in de HCNL cao afspraken gaan maken, zoals de collega’s op de planningsafdeling, maar ook nieuw aangenomen collega’s bij de chauffeurs. Graag gaan we met hen het gesprek aan om ook hun wensen straks mee te nemen. Indien jullie een groepje (nieuwe) medewerkers bij elkaar kunnen krijgen die dit ook willen, dan kunnen jullie met ons contact opnemen en een afspraak inplannen. Overigens willen we ook graag flexwerkers bij dit proces betrekken, dus de uitnodiging betreft ook deze groep collega’s. Voor meer informatie of aanmelden zie onze contactgegevens hieronder.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 2013 40 89
E: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid