Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Stand van zaken Cao Mebin

Eind 2016 hebben er verschillende ledenbijeenkomsten plaats gevonden in het land, hieruit kwam naar voren dat de voorkeur uitging om tot een sectorale oplossing te komen. Wel was de bereidheid om hiervoor in actie te komen erg laag.

VOBN heeft formeel in een brief gereageerd op het verzoek van cao-partijen Bouw om de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een kaderegeling-Bouw met VOBN.
VOBN wijst dit af in hun brief aan cao-partijen Bouw (zie de bijlage brief VOBN).

Wij zijn door Mebin uitgenodigd om met Mebin te bekijken of er gekomen kan worden tot een bedrijfs-cao, die later in de tijd naar een Heidelberg-groeps-cao zou moeten komen.

Op 11 oktober heeft een eerste informeel overleg met jullie werkgever plaatsgevonden. Daaruit is in ieder geval naar voren gekomen dat we aan de hand van verschillende thema’s (zie ook de onderwerpen in het boekje dat jullie door de directie is toegestuurd), de overleggen verder zullen voortzetten. Hierbij hebben wij aangegeven dat wij dit in afstemming doen met de collega’s die sectorbreed (mortel) en voor de cao bouw werken, zullen doen.

De afspraken met de directie van Mebin hebben plaatsgevonden op:

 • 2 november
 • 9 november
 • 30 november

Op 17 januari aanstaande hebben we nog een overleg gepland staan.

Bij deze overleggen waren Ramon van Buuren namens CNV Vakmensen, en Jeroen Wijts namens FNV aanwezig. Tijdens deze gesprekken is er nog niet sprake geweest van een echte onderhandelingsfase, maar hebben we met jullie werkgever de koers die zij willen inslaan, onderzocht.

Het is geen verrassing dat Mebin een Heidelberg-groeps-cao voor ogen heeft. Of dit nu in één keer gerealiseerd wordt of dat dit in twee stappen gaat; waarbij we eerst een Mebin cao afspreken en daarna samen met ENCI kiezen voor een HCNL cao. Hoe dan ook, dit zou betekenen dat we definitief de Mortel cao de rug toe keren.

Jullie werkgever laat doorschemeren dat er met een paar korte klappen een nieuwe cao tot stand kan komen. De realiteit is dat dit nog niet zo eenvoudig is. Dus, hoewel we zeker samen aan het bekijken zijn wat de werkgever wil qua veranderingen, is de inhoud van hetgeen zij voor ogen hebben ook een herhaling van zetten. 

 • Flexibilisering werktijden
 • Uitbreiden dagvenster
 • Seniorendagen ↔ Persoonlijk keuze budget
  • En met de brief die onlangs aan alle medewerkers van de Mebin verstuurd is over de situatie rondom seniorendagen wanneer je de leeftijd van 64 bereikt hebt, is ook duidelijk dat jullie werkgever stevig zal inzetten op een aantal punten.

En hiermee hebben we het nog niet eens over alle andere cao-aspecten die we zouden loslaten, maar die wel een nieuwe plek moeten krijgen in de (nieuwe) cao.

Dus: ja, er hebben overleggen plaatsgevonden, maar we kunnen ook duidelijk stellen dat het geen makkelijk traject gaat worden. In ieder geval niet zo simpel als dat jullie werkgever het doet voorkomen.

Inmiddels hebben we wel bij jullie werkgever aangegeven dat wij vanuit onze kant (CNV Vakmensen en FNV) met een voorstellenpakket willen komen. Hierover hebben we begin januari met alle kaderleden overleg gevoerd en dat wordt nu uitgewerkt. Vervolgens bespreken we dat weer eerst met hen. Daarna komen we daarop zo spoedig mogelijk bij jullie terug.

Mede namens Ramon van Buuren en Jeroen Wijts,

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 57
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 13 40 89
E: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

en

Ellen Hoeijenbos, regiobestuurder FNV

 Download 17-038_brief_VOBN.pdf

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid