Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Reorganisatie Van de Ven Bouw & Ontwikkeling

Eind maart 2013 is CNV Vakmensen door Van de Ven Bouw & Ontwikkeling geïnformeerd over de reorganisatie. Op 3 april is er overleg geweest tussen de betrokken vakorganisaties, de werkgever en met de GEOR. Inmiddels heeft de GEOR van VolkerWessels Midden de ‘nut en noodzaak’ van de onderhavige reorganisatie onderzocht en heeft positief geadviseerd om de reorganisatie tot uitvoering te brengen.

Op de reorganisatie is de Wet melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing. Inmiddels is deze reorganisatie gemeld aan het UWV en aan de betrokken vakorganisaties. Hierover is ook gesproken tijdens de bijeenkomst op 3 april. De vakorganisaties zijn door zowel de GEOR als door de werkgever geïnformeerd over waarom deze reorganisatie noodzakelijk is.

Vakorganisaties zien af van wachtmaand

Omdat de GEOR de ‘nut en noodzaak’ heeft onderzocht en hierover positief heeft geadviseerd en op deze onderhavige reorganisatie het sociaal plan van VolkerWessels van toepassing is, zien de vakorganisaties af van de maand wachttijd. Volgens de WMCO hebben de vakorganisaties het recht om binnen één maand in overleg te treden met de werkgever om eventueel te komen tot een sociaal plan. Omdat er al een sociaal plan bij VolkerWessels ligt, is overleg hierover niet meer noodzakelijk.

Sociaal plan

Het sociaal plan is ondertussen van toepassing verklaard voor VolkerWessels en ondertekend. Wij willen alle leden van CNV Vakmensen, die getroffen worden door deze reorganisatie en nu boventallig zijn verklaard, dringend adviseren zich bij te laten staan door de juridische afdeling van CNV Vakmensen. Je moet dan wel zelf de stap zetten en een intake laten doen. Een intake kun je laten verzorgen door te bellen met onze helpdesk, telefoonnummer: 030-7511007. Je kunt ook contact opnemen met onze vakbondsconsulenten voor het maken van een afspraak, telefoonnummer: 076-5724670.

Soms krijgen we signalen dat werknemers druk ervaren om snel een beslissing te nemen (de snelle beslissersregeling uit het sociaal plan). Ik wil met klem adviseren om geen beslissing te nemen, dan wel enig document te ondertekenen voordat je advies hebt ingewonnen bij CNV Vakmensen.

Voor vragen over pensioenen en de bedrijfstakeigen regelingen kun je contact opnemen met de vakbondsconsulent in de regio. In de bedrijfstak zijn afspraken gemaakt over:

•    een eenmalige uitkering van € 425,- bruto bij werkloosheid;
•    pensioenopbouw bij werkloosheid gedurende maximaal 6 maanden;
•    overbrugging bij werkloosheid naar (vroeg) pensioenregeling.

Ook niet-leden kunnen voor aanvraagformulieren contact opnemen met de vakbondsconsulent.

Robbim Heins                    
bestuurder Zuid

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid