Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Principeakkoord cao Fundeon

Vrijdag 21 juni jongstleden hebben vakorganisaties met de directie van Fundeon een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao.

 1. Looptijd cao: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012.
 2. Collectieve loonstijging van 1 procent per 1 april en 0,75 procent
  per 1 augustus 2012.
 3. De maximaal overeen te komen arbeidsduur in de arbeidsovereenkomst bedraagt maximaal 8,5 uur per werkdag.
 4. In de situatie waarbij de werknemer ten minste twee maanden arbeidsongeschikt aaneengesloten is geweest, wordt de wettelijke vervaldatum verlengd met drie maanden. Indien de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie arbeidsongeschikt wordt en dit aan de werkgever meldt, dan vervallen de resterende vakantiedagen niet. Deze tekst is in aanvulling op de nieuwe wetteksten met betrekking tot vakantie: de wettelijke vakantiedagen (20) vervallen op 1 juli van het daaropvolgende jaar.
 5. De cao tekst met betrekking tot de eindejaarsuitkering wordt aangepast waarmee duidelijk wordt verwoord dat indien een werknemer gedurende een bepaalde periode geen salaris geniet de eindejaarsuitkering naar rato wordt berekend.
 6. Via het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) stellen werkgever en werknemer het ontwikkelingsbudget vast. De werkgever heeft de intentie hier bij de besteding van het budget meer invloed bij de werknemer neer te leggen.

U ziet dat wij de voorgestelde verlaging van de loonstijging tegen hebben kunnen houden. En blijven we voor wat betreft de loonsverhogingen de cao Bouw volgen. Wij gingen, mede gelet op de reorganisatie, met een beperkt aantal voorstellen het overleg in en kunnen constateren dat wij geslaagd zijn in onze missie. Wij leggen het akkoord dan ook met een positief advies aan u voor.

Graag vernemen wij van u vóór 17 juli of u kunt instemmen met het bereikte
principeakkoord, zodat we kunnen overgaan tot het ondertekenen van de nieuwe cao Fundeon.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid