Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Overleg Pluimers Isolatie 20 december

Op 20 december heeft er opnieuw overleg met de directie van Pluimers Isolatie plaatsgevonden. Op de agenda stonden de onderwerpen Arbeidsvoorwaarden, Code 95, Arbeidsomstandigheden & veiligheid en Arbeidstijden & werkdruk.

Arbeidsvoorwaarden
Opnieuw is er gesproken over welke cao (B&I of M&T) er op jullie arbeidsovereenkomst van toepassing dient te zijn. Opnieuw hebben wij uitgelegd waarom wij als vakbonden van mening zijn dat dit de cao B&I zou moeten zijn. Pluimers ziet dit nog steeds anders en inmiddels is door beide partijen aan Technisch Bureau Bouwnijverheid (TBB) gevraagd een onderzoek te starten. Pluimers heeft toegezegd haar volle medewerking aan het onderzoek te verlenen opdat het niet al te lang hoeft te duren voor er duidelijkheid op dit punt is. Wat handig kan zijn is per dag bij te houden aan welk soort objecten je hebt gewerkt. Volgens Pluimers wordt er namelijk ook veelvuldig aan industriële objecten gewerkt. Graag willen wij daar inzicht in krijgen.

Code 95
Ook hierover blijven partijen van inzicht verschillen. Inmiddels is de IL&T gevraagd daar onderzoek naar te doen. Van belang daarvoor is dat er inzicht is in hoe veel uur per week jullie met de vrachtwagen rijden. Mocht je dat nog niet doen, hou dit vanaf nu dus goed bij want ook daarin willen we graag inzicht krijgen.

Arbeidsomstandigheden & veiligheid
In de meldingen over het onveilig werken herkent Pluimers zich totaal niet. Zij geeft ook aan er alles aan te doen het werk veilig te laten uitvoeren en daar ook alles voor ter beschikking te stellen. Komend jaar wil men komen tot een 100% controle en (onaangekondigde) werkplek controles uit te gaan voeren. Dat zou verbetering in werksituaties moeten/kunnen brengen. Mocht je tegen onveilige situaties aanlopen lees het werk niet veilig kunnen uitvoeren dan dient dit te worden gemeld. Ons advies is om wanneer je het echt te gevaarlijk vindt foto’s van de situatie te maken en het werk niet uit te voeren voordat dit op een veilige manier kan. 

Ook het werken met gevaarlijke stoffen is besproken. Gezegd dient te worden dat wij nog niet alles goed in kaart hebben kunnen brengen met betrekking tot de stoffen waar jullie mee werken. De safety datasheets van die stoffen krijgen wij van Pluimers zodat wij daar nader onderzoek naar kunnen doen. Wanneer we dat duidelijk hebben kunnen we ook beoordelen of de ter beschikking staande PBM afdoende en adequaat is.

Een ander veiligheidspunt dat is besproken is de veel door ons gehoorde opmerking dat er, vooral op maandagochtend, zwaar overbeladen voertuigen de weg op worden gestuurd. Daarover was Pluimers even kort als helder. De letterlijke reactie was “leugens”! Dat was helder en duidelijk. Volgens Pluimers zijn er voertuigen gewogen en nooit te zwaar bevonden. De voertuigen zijn gekocht en berekend op dat waarvoor ze zijn aangeschaft en er zijn ook nooit boetes wegens over belading binnengekomen. Dat maakte het voor ons gemakkelijk om te stellen dat wanneer jullie met een overbeladen voertuig op pad worden gestuurd dit mag worden geweigerd. Mocht je voertuig over beladen zijn of heb je het vermoeden dat dit zo is dan dien je dat vanaf nu op de planning te melden. Nabij de vestiging is een weegbrug waar je het voertuig dan moet gaan wegen. Is het echt over beladen dan dient het overgewicht te worden verwijderd. Zo hebben we afgesproken.

Arbeidstijden & werkdruk
Last but not least hebben we de door jullie aangegeven werkdruk en lange werkdagen en –weken besproken. Ook daarin herkent Pluimers zich absoluut niet. Op de vraag hoe lang de werkweken gemiddeld zijn was het antwoord 45 a 50 uur. Wie niet in de kost is zou tussen 15:00 en 16:00 uur weer op de standplaats terug zijn. Wij hebben gemeld andere berichten te vernemen en aangegeven dat 50 a 60 uur per week dichter in de buurt zou komen en dat dit in strijd is met de Arbeidstijdenwet (ATW zie bijlage). Om een welles nietes spelletje te voorkomen hebben wij gevraagd ons bij het volgend overleg van 12 februari 2019 een overzicht van de gewerkte uren van het 2e half jaar van 2018 te geven zodat we kunnen zien wat jullie werkuren zijn. Ons verzoek aan jullie is om, voor zover je dat nog niet deed, je uren vanaf nu nauwgezet bij te houden. Splits dat dus uit in de uren die je rijdt (i.v.m. code 95) en andere werkzaamheden. Daarbij kun je dus in verband met de vraag welke cao van toepassing is ook direct zetten aan welk soort object je werkt. Op die manier krijgen wij een mooi overzicht van dat wat jullie precies doen en kunnen we onze argumenten ook goed vanuit de praktijk onderbouwen. Wij danken jullie alvast voor de medewerking.

Tot zover deze nieuwsbrief. Voor nu rest ons jullie allen hele prettige feestdagen en een voorspoedig en strijdbaar 2019 te wensen.

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid