Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Overleg over 'tussen-cao' start op 5 december

Op donderdag 5 december starten de onderhandelingen met de werkgevers over een ‘tussen-cao’ (ook wel crisis-cao) voor de bouw. Doelstelling is om een beperkt aantal noodzakelijke cao-afspraken te maken voor 2014. Zodra we hierin zijn geslaagd, starten we het overleg over ‘nieuwbouw’ van de cao.

We willen het graag in deze volgorde doen, om te voorkomen dat inhoudelijke onderwerpen met elkaar vermengd kunnen worden. Dit is een harde eis geweest van het landelijk vakgroepbestuur bouw van CNV Vakmensen.

Hoezo nieuwbouw?

CNV Vakmensen is samen met de andere sociale partners in de bouwnijverheid gestart met een traject om de cao Bouwnijverheid te vernieuwen. Werknemers en werkgevers willen samen nadenken en praten over maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de bouw- en infrasector. Die ontwikkelingen vragen om een goede vertaling en verbinding richting de cao. We willen een cao die toekomstbestendig is en die past bij de behoeftes van werknemers en werkgevers.

Voor het goede begrip: we gaan niet alle afspraken in de prullenbak gooien, maar we willen afspraken maken die aansluiten bij de manier waarop er vandaag de dag wordt gewerkt met vele verschillende bedrijven en schakels in het bouwproces. Dit vraagt bijvoorbeeld om meer maatwerk voor werknemers en bedrijven.

Jouw mening

Om een toekomstbestendige cao te bouwen die recht doet aan de ontwikkelingen in de sector en de behoeftes van werknemers, hebben we jouw mening, advies en betrokkenheid hard nodig. Wat kunnen en willen we als werknemers wel en wat willen we niet? Er zijn al een heel aantal interviews gehouden met mensen uit de sector.

Daarnaast gaan werkgroepen aan de slag, waarin achterbannen van werkgevers en bonden nadenken over de nieuwbouw van de cao. Deze werkgroepen worden zorgvuldig samengesteld met mensen uit de praktijk, mensen met specifieke kennis van de sector en de arbeidsmarkt. Daarnaast maken we gebruik van een digitaal panel, zodat we met je in discussie kunnen gaan en meningen kunnen peilen. Je hoort hierover zo snel mogelijk meer. Wil je meedoen? Meld je aan via www.mijncaobouw.nl.

Blijf op de hoogte

We houden je de komende weken op de hoogte over het verloop van de onderhandelingen! Wil je meteen na de onderhandelingen bericht krijgen? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Dit kan via www.mijncaobouw.nl.

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar CNV Vakmensen
e-mail: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid