Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Onderhandelingsresultaat sociaal plan Heijmans

Op maandag 24 februari 2014 hebben de directie van Heijmans en de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten, FNV Bouw, Het Zwarte Corps en RMU Werknemers overeenstemming bereikt over een onderhandelingsresultaat sociaal plan Heijmans.

Onderhandelingsresultaat
CNV Vakmensen is verheugd dat er overeenstemming is bereikt over een sociaal plan met een looptijd van 1 januari 2014 tot 1 april 2015. In een periode dat Heijmans in onrustig vaarwater zit, is een deugdelijk vangnet van belang. U vindt het onderhandelingsresultaat sociaal plan op onze website: www.cnvvakmensen.nl.

Nieuw sociaal plan bouwt voort op oude sociaal plan
Het fundament van het nieuwe sociaal plan is gelegen in het oude sociaal plan (met looptijd 1 januari 2013 - 31 december 2013). Zo zijn ondermeer de keuzemogelijkheden bij boventalligheid, zoals neergelegd in het oude sociaal plan, overeind gebleven:
- Werk-naar-werkregeling, waarvan de directe betaling van kantonrechtersformule met de c-factor op 0,3 onderdeel blijft. N.B. De totale vergoeding wordt aangepast.
- snelwegregeling.
- pensioenplus-regelingen.

Nieuwe plan wijkt op belangrijke punten van oude sociaal plan af
1. Hoveniers-medewerkers
De oude regeling voorzag niet in een specifiek vangnet voor de Hoveniers-medewerkers. Het nieuwe sociaal plan is uitdrukkelijk ook van toepassing op de medewerkers, vallende onder de hoveniers-cao. Bij baanverlies als gevolg van reorganisatie vallen de Hoveniers-medewerkers niet tussen wal en het schip. Ook zij kunnen terugvallen op het sociaal plan. Zij kunnen dan aanspraak maken op een goede schadevergoeding en een deugdelijk werk-naar-werkregeling.
N.B. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. In een aparte nieuwsbrief worden de Hoveniers-medewerkers geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen.

2. Wijziging pensioenrichtleeftijd
In het nieuwe sociaal plan is de compensatie voor ouderen aangepast aan veranderde wet- en regelgeving (verhoging AOW-leeftijd).In het oude sociaal plan werd een pensioenrichtleeftijd gehanteerd. Deze pensioenrichtleeftijd was gebaseerd op de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen. In verband met vragen en interne discussie over deze pensioenrichtleeftijd wilden de gezamenlijke vakorganisaties deze pensioenrichtleeftijd wijzigen. In het nieuwe sociaal plan is de pensioenrichtleeftijd vastgesteld op de leeftijd waarop de werknemer recht heeft op een AOW-uitkering. De pensioenrichtleeftijd werd gehanteerd bij de berekening van de ontslagvergoeding. De aftopping vindt nu niet meer plaats op basis van een fictieve leeftijd, maar op basis van de daadwerkelijke leeftijd waarop een werknemer een AOW-uitkering gaat ontvangen.

3. Verlaging vergoeding werk-naar-werkregeling en snelwegregeling
In het nieuwe sociaal plan is de zogenaamde c-factor in de werk-naar-werkregeling en de snelwegregeling verlaagd. In de werk-naar-werkregeling is de c-factor verlaagd van 0,85 naar 0,75. In de snelwegregeling is de c-factor verlaagd van 0,6 naar 0,55. Ondanks deze verlaging is CNV Vakmensen ervan overtuigd dat er een goede financiële regeling overblijft. Een regeling, die als het onverhoopt nodig is, de werknemer zowel financieel als bij zoeken naar ander werk een steun in de rug geeft.

Leden worden met klem opgeroepen om hun stem uit te brengen
Vindt u het ook belangrijk dat er weer een sociaal plan ligt? Kunt u zich vinden in de inhoud van het sociaal plan? Het onderhandelingsresultaat sociaal plan Heijmans leggen wij ter goedkeuring aan u voor. Wij leggen het onderhandelingsresultaat schriftelijk aan u voor.

Graag vernemen wij van u of u akkoord kunt gaan met het voorgesteld onderhandelingsresultaat. Met bijgaand stemformulier kunt u uw mening geven. Wij willen u vragen het stemformulier in te vullen en vóór vrijdag 14 maart 2014 terug te zenden aan:

CNV Vakmensen
T.a.v. Robbim Heins, bestuurder
Antwoordnummer 11004
4800 VC Breda

Per e-mail reageren kan natuurlijk ook: r.heins@cnvvakmensen.nl
Uiterlijk vrijdag 14 maart 2014 moet uw stemformulier binnen zijn.

Let op! De stemformulieren die na 14 maart 2014 bij ons binnen komen, kunnen helaas in de telling niet worden meegenomen.

Robbim Heins
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid