Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Onderhandelingen in beton gegoten

“We staan lijnrecht tegenover elkaar en er is geen enkele beweging in het onderhandelingsproces te krijgen, er zit geen millimeter beweging in”, zegt onderhandelaar Gijs Lokhorst van CNV Vakmensen over de cao-onderhandelingen met de werkgevers in de bouw. “We hebben te maken met enorm grote verschillen van mening als het gaat om arbeidstijden, dat maakt het overleg erg moeizaam. Op dit moment zijn de verschillen op geen enkele wijze te overbruggen” Donderdag 1 maart was alweer de zesde onderhandelingsronde en er is ondanks langdurige onderhandelingen nog geen enkel zicht op een resultaat, laat staan van een principeakkoord.

CNV Vakmensen is fel tegenstander van de maximale flexibiliteit die werkgevers eisen van hun mensen en willen daarbij geen rekening houden met de persoonlijke wensen en omstandigheden van de werknemers. Lokhorst: “Werkgevers zeggen dat ze alleen zo mensen een vast contract kunnen bieden, onzin natuurlijk. Werkgevers willen maximale vrijheid om dan in bedrijven en branches verder tot maatwerk te komen. Dat maatwerk vereist flexibiliteit. De werkgevers stellen dat ze noodgedwongen kiezen voor externe flex (zzp’ers, uitzendkrachten, e.d.) Maar in werkelijkheid willen werkgevers geen geld spenderen aan de flexibiliteit die ze wel verkopen, en het moet allemaal zo weinig mogelijk kosten.”.

 

Oplopende druk
Werkgevers voeren de druk op. Ze stellen dat de markt nu schreeuwt om de zaterdag veel meer als gewone werkdag te beschouwen. Woningcorporaties, scholengemeenschappen, overheden vragen om inzet van werknemers tijdens zaterdagen. De huidige cao bouw biedt daar geen ruimte voor. Die cao klemt volgens werkgevers overigens aan alle kanten. De werkdagen zijn te kort, de werken te onregelmatig, soms is het nodig om de ene dag 7 uur werken, de andere dag tien, kortom de werkgevers vragen optimale flex zonder dat het wat kost. Wanneer we het werken op de zaterdag als bond niet gemakkelijker en goedkoper willen maken nemen werkgevers hun toevlucht tot de ZZP’ers die staan te trappelen om dit werk uit te voeren.


Balans vast en flexibel

CNV Vakmensen pleit voor een goede balans tussen vaste en flexibele contracten op de bouwplaats. Werkgevers zeggen dit alleen te kunnen bereiken door afspraken over arbeidstijden te versoepelen. Lokhorst: “Maar wij gaan absoluut niet akkoord met het schrappen van de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur en wij gaan ook het werken op zaterdag niet als normaal beschouwen, zoals werkgevers voorstellen. Zij willen hun mensen vijf dagen laten werken binnen een periode van zeven dagen. Dat betekent dat je geen extra vergoeding krijgt voor werken in het weekend of in de avond.”

 

Nemen zonder geven

“Werkgevers willen alleen maar nemen, maar geven niet thuis als wij willen praten over meer invloed op het rooster, zodat werk en privé beter te combineren zijn. Onderhandelen is geven en nemen. De werkgevers lijken nu alleen maar te willen nemen”, aldus Lokhorst.


Meer maatwerk

Voor CNV Vakmensen is het wel bespreekbaar om duidelijke afspraken te maken om, met de huidige cao als basis, meer maatwerk te leveren binnen ondernemingen of branches. Zo kunnen bedrijven (binnen bepaalde grenzen) makkelijker inspelen op drukke of rustige periodes.

 

 

Iets over onderwijs

Werkgevers willen de lonen van de jongeren die de bedrijfstak instromen drastisch verlagen. Daarnaast lopen de meningen nog ver uiteen over de manier waarop scholingstrajecten en het stimuleren van instroom in de bedrijfstak moet plaatsvinden, en hoe deze moeten worden betaald . Wel is er sprake van beweging en voortgang binnen dit onderwerp. “De sector moet ook in de toekomst beschikken over een toekomstbestendig samenhangend stelsel van scholing en loopbaan. Dit stelsel moet aantrekkelijk blijven voor jongeren en er moet zicht zijn op perspectief. Ook voor werknemers die al jaren in de sector werken moeten er goede voorzieningen blijven,” aldus Lokhorst.

 

Nieuwe afspraak

Op 14 maart staat de volgende onderhandelingsronde op de agenda. CNV Vakmensen gaat tot die tijd in overleg met de achterban.

 

Oproep

Praat mee! Denk mee! Laat ons weten hoe jij over de gang van zaken denkt en wat jouw mening is over het onderwerp arbeidstijden. Wat knelt er in de praktijk en hoe kunnen we het oplossen. Jullie meningen en suggesties stellen we zeer op prijs.

 

Voor meer informatie: www.mijncaobouw.nl of www.cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid