Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Pensioenconflict cao Fundeon

Voor de fusie van Bouwradius en SBW, heeft er bij SBW een harmonisatie plaatsgevonden van vele pensioenregelingen bij SBW. Dit had tot gevolg dat de werknemers die een premie vrije pensioen opbouw hadden, eigenlijk zes procent pensioenpremie gingen betalen.

Rechter en hoger beroep

Een groot aantal leden van de betrokken vakbonden heeft hiertegen bezwaar gemaakt en de gezamenlijke vakbonden zijn uiteindelijk naar de rechter gestapt. In eerste instantie kregen de leden van de rechter ongelijk en zou er premie betaald moeten worden. Hierop zijn de betrokken leden samen met de betrokken vakbonden in hoger beroep gegaan.

In het hoger beroep hebben de leden (appellanten) gelijk gekregen. Dat betekende voor hen dat zij geen pensioenpremie hoeven te betalen en dus het opbouwpensioen premievrij bleef en de premie door de werkgever betaald moest worden.

De overige leden die wel een premievrije opbouw van hun pensioen hadden en niet hebben deelgenomen in dit dossier, dus geen appellant waren, zouden hierop met succes naar de rechter kunnen gaan met verwijzing naar bovengenoemde hoger beroep uitspraak, zodat zij ook een premievrije opbouw kregen conform de appellanten.

Appelant volgers

Om deze rechtsgang te vermijden heeft de werkgever deze werknemers de keus laten maken om of de nieuwe pensioenregeling te volgen met een verlaagde franchise of de oude premievrije regeling toe te laten passen. Een niet onaanzienlijk aantal werknemers (appellant volgers) heeft gekozen voor de oude regeling van een premievrije pensioenopbouw en hebben de regeling van de appellanten gevolgd. 

Bij de overgang naar de Bedrijfstak Pensioen Fonds Bouw, gaf de werkgever aan dat de uitspraak van de rechter gerespecteerd zou worden en dat met de appellanten afzonderlijke afspraken worden gemaakt en dat dit niet van toepassing is op de appellant volgers. Hierop is er een dossier gemaakt van appellant volgers die het met deze gang van zaken niet eens zijn.

Bijeenkomst voor appelant volgers

Voor deze leden (appellant volgers) hebben wij een ledenbijeenkomst inzake uw dossier premievrij opbouwen pensioen bij Fundeon gepland, graag nodigen we u hiervoor uit. Bent u geen appellant volger, dan kunt u dit bericht ter kennisgeving beschouwen.

Datum      : donderdag 11 september 2014
Tijd          : 10.00 uur
Locatie     : Bouw & Infra Park B.V., Betonzaal 2
Adres       : Ceintuurbaan 2 (gebouw 20) te Harderwijk (3847 LG)

Graag willen we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. U kunt zich aanmelden voor de ledenbijeenkomst per e-mail via a.smit@cnvvakmensen.nl of telefonisch via 055 – 526 42 50. Bij verhindering horen wij dat ook graag.

Graag tot 11 september!
Willem Timmer
Bestuurder
Postbus 208
7300 AE  Apeldoorn
Telefoon: 055 -  526 42 50
E-mail: apeldoorn@cnvvakmensen.nl

Betonnen plaat aan hijskraan

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid