Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Leden Heijmans stemmen voor sociaal plan

De overgrote meerderheid van de leden, werkzaam bij Heijmans, die hun stem hebben uitgebracht, heeft ingestemd met het sociaal plan. Het sociaal plan is op 15 januari 2013 in werking getreden en inmiddels door alle partijen ondertekend. Heijmans heeft het sociaal plan op intranet geplaatst, vakorganisaties op hun website.

Heijmans heeft inmiddels met alle boventallige werknemers individuele gesprekken gevoerd. Deze gesprekken hebben soms plaatsgevonden, terwijl de UWV-procedure nog loopt. Zolang de UWV-procedure nog loopt, raden wij je dringend aan om een keuze onder voorbehoud te maken. Namelijk het voorbehoud, dat je slechts gebruik maakt van één van de regelingen opgenomen in het sociaal plan, als door het UWV de ontslagvergunning verleend wordt.  Als de ontslagvergunning geweigerd wordt, blijf je in dienst van Heijmans.    

'Geen begeleiding-, wel vergoedingregeling'

In de uitnodigingsbrief van Heijmans voor deze gesprekken is alleen een berekening (onder voorbehoud) van de zogenaamde “geen begeleiding-, wel vergoedingregeling” (art.26) opgenomen. In het sociaal plan is bepaald, dat de werknemer binnen 4 weken na inwerkingtreding van het sociaal plan kenbaar moet maken of hij van de zgn.”geen begeleiding-, wel vergoedingregeling” gebruik wil maken. Heijmans hecht eraan, dat werknemers snel een keuze maken. Heijmans wil geen tijd verliezen met betrekking tot het ingang zetten van de trajectbegeleiding van werk naar werk. Werknemers, die niet kiezen voor de art. 26-regeling of de pensioenplusregelingen kunnen gebruik maken van de regeling “begeleiding en vergoeding” (art. 25). 

De in de uitnodigingsbrief van Heijmans opgenomen berekening is een berekening onder voorbehoud. Zodra de datum uit dienst bekend is, wordt door Heijmans een nieuwe berekening gemaakt.  

Keuze tussen regelingen

Vakorganisaties hebben erop aangedrongen, dat werknemers een weloverwogen keuze tussen de diverse regelingen kunnen maken. De komende weken gaan pensioenspecialisten van Heijmans de regio in om uitleg te geven over de pensioenplusregelingen. Met name voor oudere werknemers zijn deze bijeenkomsten van belang. Via de HR-manager in de regio kun je met deze pensioenspecialisten een afspraak maken. In deze voorlichtingsbijeenkomsten wordt door de pensioenadviseur in een persoonlijk gesprek jouw pensioensituatie bekeken en/of het gebruik maken van de pensioenplusregeling aan te raden is. Neem deze mee naar de de UPO gesprekken (uniform persioenoverzicht) of jouw inlogcode op Mijn Pensioenoverzicht.nl mee.

Uiteraard kun je je na een gesprek met de pensioenspecialisten van Heijmans nog laten informeren door de vakbondsconsulenten bij jou in de regio (voor telefoonnummers, zie onderaan de brief). Ook zij zijn van de pensioenregelingen in de sector goed op de hoogte. Laat je, voordat je een keus maakt, goed informeren! 

Vaststellingsovereenkomsten

Het sociaal plan is van toepassing op werknemers, die op basis van bedrijfseconomische omstandigheden hun werk verliezen. Het sociaal plan is niet van toepassing op werknemers, die naar het oordeel van Heijmans niet goed functioneren en met wie Heijmans het dienstverband wil beëindigen. Heijmans behoudt zich de vrijheid voor om werknemers die disfunctioneren een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Heijmans heeft uitdrukkelijk bevestigd, dat het hier individuele gevallen betreft. Medewerkers die onder de reorganisatie vallen, moeten onder de werking van het sociaal plan vallen. Hiervoor gelden bij de beoordeling wie voor ontslag in aanmerking komt de spelregels van het UWV.

Vakorganisaties adviseren je dringend geen vaststellingsovereenkomst te tekenen zonder dit eerst met jouw vakorganisatie te bespreken. Je kunt daartoe contact opnemen met CNV Info (voor contactgegevens zie hieronder). 

Advies ondernemingsraad

De aanleiding van dit sociaal plan was gelegen in de reorganisatie van Heijmans binnen woningbouw. Bij reorganisaties binnen andere onderdelen van Heijmans is het sociaal plan van toepassing. Heijmans zal daar waar vereist de bepalingen van de Wet op de Ondernemingsraden volgen en een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad indienen. De ondernemingsraad toetst de nut en noodzaak van de reorganisatie. Bij vragen over een reorganisatie binnen jouw bedrijfsonderdeel kun je contact opnemen met de ondernemingsraad. Doordat er een groot contract verloren is gegaan en de werkgelegenheid is afgenomen loopt er op dit moment een adviesaanvraag binnen Utiliteit Onderhoud & Service, vestiging Rotterdam. 

Vakbondscontributie

In het sociaal plan is een regeling opgenomen, dat boventallige vakbondsleden een vergoeding van Heijmans kunnen krijgen met betrekking tot de vakbondscontributie. Je krijgt hierover te zijner tijd bericht. Indien je denkt voor deze regeling in aanmerking te komen, maar je hoort niets, neem dan contact met de bond. 

Contactgegevens CNV Vakmensen

Vragen over deze nieuwsbrief, de reorganisatie bij Heijmans of het sociaal plan? Neem contact op met bestuurder Robbim Heins van CNV Vakmensen, regiokantoor Breda, r.heins@cnvvakmensen.nl of 076 – 57 24 670. 

Voor individuele vragen over bijvoorbeeld het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst, neem contact op met CNV Info, cnvinfo@cnv.nl of 030 – 75 11 007. 

Voor vragen over pensioenen en de bedrijfstakeigen regelingen neem contact op met de vakbondsconsulent in de regio. In de bedrijfstak zijn afspraken gemaakt over: 

  • een eenmalige uitkering van € 425,- bruto bij werkloosheid;
  • pensioenopbouw bij werkloosheid gedurende maximaal 6 maanden;
  • overbrugging bij werkloosheid naar (vroeg) pensioenregeling.

Ook niet-leden kunnen voor aanvraagformulieren contact opnemen met de vakbondsconsulent. Wellicht kom je voor één van deze regelingen in aanmerking, vraag naar de voorwaarden. 

Voor vragen kun je ook terecht bij onze regiokantoren: 

Regiokantoor Apeldoorn  tel. 055 – 52 64 250
Regiokantoor Breda  tel. 076 – 57 24 670
Regiokantoor Drachten  tel. 0512 – 58 34 70
Regiokantoor Hoofddorp  tel. 023 – 56 84 670

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid