Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Laatste stand van zaken Heijmans

Heijmans is volop in beweging. Er is van alles gaande. Graag willen we u informeren over de laatste stand van zaken.

Sociaal plan Heijmans NV tot stand gekomen.
Een ruime meerderheid van de leden van vakbonden heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat sociaal plan Heijmans. Dit betekent dat er in geval van reorganisaties binnen Heijmans breed er weer een vangnet is. Het sociaal plan treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2014 en eindigt op 1 april 2015.

Jaarmodel Heijmans Wegen verlengd.
Het Jaarmodel Heijmans Wegen is met een jaar verlengd. De directie van Heijmans Wegen en vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van het jaarmodel. De cao Bouwnijverheid gaat op de schop. Onderhandelingspartijen waren het er over eens, dat zolang de nieuwbouw van de cao nog niet gereed is, het niet raadzaam is om het Jaarmodel Heijmans Wegen aan te passen.

Invoering functiehuis.
De invoering van het functiehuis heeft onder leden tot veel vragen geleid. Met name binnen Heijmans Utiliteit heeft de invoering tot onrust geleid. CNV Vakmensen heeft deze vragen aan Heijmans Utiliteit voorgelegd. CNV Vakmensen heeft in een schrijven aan de directie van Heijmans Utiliteit aangegeven graag met de directie en de ondernemingsraad om de tafel te willen gaan zitten om naar een voor alle partijen bevredigende oplossing te zoeken.

Heijmans Utiliteit.
De directie van Heijmans Utiliteit heeft een aantal maatregelen doorgevoerd. CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten, FNV Bouw hebben met de directie en ondernemingsraad gesproken en hun kanttekening geplaatst. Bij de achterban binnen Heijmans Utiliteit leeft nog steeds de vraag of de thans door de directie voorgestelde maatregelen onverkort noodzakelijk zijn vanwege de bedrijfseconomische situatie binnen Heijmans Utiliteit.
Grote verontwaardiging is er bij de achterban over de verhoging voor de buitendienst medewerkers van de franchise. De achterban geeft het signaal, dat de maatregel hen in sommige gevallen € 100,- tot € 200,- netto per maand kost. CNV Vakmensen heeft ernstige bezwaren tegen de maatregel en heeft de directie dringend verzocht om de maatregel in te trekken. Aanpassing bedrijfsregelingen metaal. De werkgever heeft nog andere maatregelen ingevoerd, waaronder de verlaging van het koffiegeld en aanpassing beheerders-vergoeding. CNV Vakmensen heeft de directie verzocht om de eenzijdig opgelegde maatregelen van tafel te halen. CNV Vakmensen is en blijft bereid om constructief mee te denken. Ze moet daartoe door de directie wel in de gelegenheid gesteld worden.

Nieuwsbrief COR. 
Leden hebben ons vragen gesteld over de nieuwsbrief van de Centrale Ondernemingsraad. CNV Vakmensen heeft kennis genomen van de nieuwsbrief van de COR. CNV Vakmensen wil niet treden in de inhoud van de nieuwsbrief, de COR is zelf verantwoordelijk voor de inhoud. CNV Vakmensen neemt afstand van de toon van de nieuwsbrief.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. U kunt mij per email op het volgende adres bereiken: r.heins@cnvvakmensen.nl


Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid