Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Heijmans Utiliteit, stand van zaken

De directie van Heijmans Utiliteit heeft het eerder genomen besluit inzake de bedrijfsregelingen Utiliteit Metaal herzien.

In een brief zijn jullie daarover door de directie ingelicht. Volgens het schrijven van de directie behelst het besluit het navolgende en vervangt daarmee het eerdere besluit:
- De koffiegeldregeling wordt weer hersteld.
- De beheerdersvergoeding wordt afgeschaft.
- De reisurenfranchise gaat tijdelijk terug naar de oude franchise van een half uur.
- Voor binnendienstmedewerkers zal gelden dat directie op individuele basis afspraken kan maken.

Het herziene besluit zal per 1 april 2014 van toepassing zijn.

CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten hebben er bij de werkgever meermalen voor gepleit om de aanpassing bedrijfsregelingen metaal van tafel te halen. CNV Vakmensen ziet in de stap van de directie een erkenning van het gelijk van vakbonden. Echter, CNV Vakmensen is nog niet tevreden.

CNV Vakmensen vindt dat de directie van Heijmans Utiliteit met terugwerkende kracht alle aanpassingen bedrijfsregeling Utiliteit Metaal in moet trekken. Ook over de periode 1 januari t/m 30 april zal Heijmans Utiliteit jullie reistijdregeling, beheerdersvergoeding en koffiegeld dienen uit te betalen. Ook de beheerdersvergoeding en reistijdregeling dienen in vergelijking tot het oude bedrijfsreglement ongewijzigd te blijven.

Gesprekspartner
Heijmans kiest er thans voor om het dossier concernbreed op te pakken en ziet de Centrale Ondernemingsraad nu als haar gesprekspartner. CNV Vakmensen betreurt deze stap. Vakorganisaties en ondernemingsraad hebben op basis van signalen van de achterban dit dossier opgepakt en bij de directie aanhangig gemaakt. Bonden en ondernemingsraad worden thans buitenspel gezet.

Herhaaldelijk heeft CNV Vakmensen bij de directie aangegeven gesprekspartner te willen zijn. Indien de nut en noodzaak vaststaat is CNV Vakmensen bereid om in constructief overleg met directie en ondernemingsraad mee te denken over passende maatregelen. Heijmans Utiliteit heeft dit echter naast zich neergelegd.

Oproep aan leden
CNV Vakmensen overweegt thans om het dossier aan de rechter voor te leggen. Daarvoor hebben we de steun van jullie hard nodig. CNV Vakmensen zou graag in contact komen met leden, die hun individuele dossier door de rechter willen doen toetsen. Dus, word jij ook geraakt door de aanpassingen van het bedrijfsreglement Metaal en wil je dat de rechter een oordeel uitspreekt over de handelwijze van Heijmans Utiliteit, schroom dan niet om contact op te nemen met ondergetekende via r.heins@cnvvakmensen.nl.

Om ons standpunt ter beoordeling aan de rechter voor te kunnen leggen, hebben we jullie steun en informatie hard nodig. Het heeft alleen zin om de gang naar de rechter te maken als we voldoende onderbouwing hebben.

We zijn benieuwd naar jullie reacties.


Robbim Heins, bestuurder bouwnijverheid (r.heins@cnvvakmensen.nl)
Johannes Osinga, bestuurder bouwnijverheid (j.osinga@cnvvakmensen.nl)
Frans Strolenberg, bestuurder metaal (f.strolenberg@cnvvakmensen.nl)
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid