Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Geen verlaging van de pensioenen in de bouw

Er is de afgelopen veel geschreven en geroepen over pensioenfondsen in Nederland en het wel of niet gedwongen zijn tot ‘afstempelen’ van opgebouwde rechten. Dan wel het verlagen van de uitkeringen of het verhogen van de premies. Dat leidt bij velen tot onzekerheid. Er zijn vragen gerezen over wat er binnen hun pensioenfonds gaat gebeuren.

De dekkingsgraad (dat is de verhouding tussen bezittingen en verplichtingen) van bedrijfstakpensioenfonds BOUW is in het vierde kwartaal van 2011 gestegen naar 99,8 procent. Aan het einde van het derde kwartaal was de dekkingsgraad nog 96,4 procent. 

Het pensioenfonds moet eind 2013 weer dekkend zijn. En dat is,  zoals het er nu uitziet, alleszins mogelijk zonder de pensioenen te verlagen. Bpf BOUW behoort dus niet tot de pensioenfondsen die door De Nederlandsche Bank worden gedwongen drastisch in te grijpen.

Begin 2013 zal het pensioenfonds opnieuw beoordelen wat de stand van zaken is. En alsnog bepalen of er dan maatregelen moeten worden getroffen.

Betaling Levensloop

De werkgeversbijdrage voor de levensloopbijdrage bedraagt 1,25 procent (artikel 83 van de cao) over het vast overeengekomen loon/salaris. Werknemers die niet deelnemen aan de levensloopregeling ontvangen deze bijdrage in de vorm van een eenmalige uitkering.

In de cao is opgenomen dat deze bijdrage in de maand januari wordt toegekend aan alle werknemers die op 1 januari van dat jaar bij de werkgever in dienst zijn. Omdat er de afgelopen maanden veel is geschreven over het wel of niet verdwijnen van oude regelingen - en de introductie van nieuwe regelingen - is het denkbaar dat er onduidelijkheid ontstaan over deze cao bepaling. Controleer of storting in uw levensloopregeling dan wel betaling in de maand januari heeft plaatsgevonden.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid