Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Flinke reorganisatie bij Roosdom Tijhuis

De directie ziet noodzaak snel in te grijpen. Besloten is de bv in Rotterdam te halveren in het aantal personeelsleden. De bv in Almelo wordt geheel gesloten. Het ligt dicht bij Rijssen en de directie ziet voordeel om te werken vanuit Rijssen. Alle personeelsleden in Almelo wordt ontslag aangezegd.

Voor de vakantie werden jullie geconfronteerd met een flinke reorganisatie bij Roosdom Tijhuis. Zoals ik jullie eerder heb geschreven werd ik via het lezen van de krant geïnformeerd en niet door de directie of ondernemingsraad. Voor CNV Vakmensen was dit een onbegrijpelijke wijze van informeren. Te meer omdat CNV Vakmensen heel veel leden heeft bij jullie bedrijf. Ook de ondernemingsraad heeft ons niet geïnformeerd. Na het lezen van de persinformatie heb ik contact opgenomen met de heer Companje, directeur bij het bedrijf. Vervolgens hebben wij afgesproken dat we woensdag 21 augustus een gesprek zouden hebben.

Dit gesprek heb ik gevoerd met de heer Veenvliet en de heer Companje, beiden directeur bij jullie bedrijf. Mij werd verteld dat de gehele holding werd geconfronteerd met een flinke omzetdaling, waardoor de gehele holding rode cijfers ging schrijven. De directie werd genoodzaakt snel in te grijpen. Besloten werd om de bv in Rotterdam te halveren in het aantal personeelsleden. Strategisch gezien willen ze wel een bv in Rotterdam houden, omdat in die regio nog veel wordt gebouwd. De bv in Almelo wordt geheel gesloten. Het ligt dicht bij de hoofdvestiging in Rijssen en de directie ziet voordeel om te werken vanuit deze vestiging. Alle personeelsleden in Almelo wordt ontslag aangezegd. Tevens wil de directie kortere lijnen en meer gecentraliseerd werken. Hierdoor willen ze bewerkstelligen dat de onderneming kan blijven bestaan in de huidige situatie in de bouw en toekomstbestendig wordt.

Aan de ondernemingsraad is advies gevraagd en die heeft toestemming gegeven voor deze ingrijpende reorganisatie. Zij zijn bijgestaan door adviseurs. Vervolgens heeft de ondernemingsraad toestemming gegeven tot de reorganisatie en heeft ook een sociaal plan met de directie afgesloten.

Ik heb de directie aangegeven dat ik grote moeite heb met het feit dat de onderneming een sociaal plan heeft afgesloten met de ondernemingsraad en dat CNV Vakmensen niet is uitgenodigd. Tevens heb ik aangegeven dat CNV Vakmensen het onrechtvaardig vindt dat het sociaal plan alleen maar van toepassing is voor werknemers die een vaststellingsovereenkomst tekenen. Dit betekent dat werknemers die hun recht willen halen moeten afzien van een financiële aanvulling op hun WW-rechten. Hierdoor wil de werkgever bewerkstelligen dat veel mensen de vaststellingsovereenkomst tekenen en niet een UWV-procedure aangaan om zich te verweren tegen ontslag. Zo kunnen werknemers ook niet laten toetsen of het ontslag wel of niet rechtvaardig is. Immers door middel van een vaststellingsovereenkomst kan gekeken worden naar de blauwe ogen en niet naar de juiste afspiegeling. Hierdoor veroorzaak je geen goed werkgeverschap. Immers werknemers kiezen sneller voor een financiële regeling dan dat zij kiezen voor een procedure waarvan ze vooraf weten dat zij geen financiële regeling van hun werkgever krijgen. Ik kan dan ook niet begrijpen dat de ondernemingsraad hier mee akkoord is gegaan. Zij bewerkstelligen een onrechtvaardige situatie. Zijn werknemers/collega's die hun recht zoeken ineens geen financiële vergoeding waard?

Wanneer jullie ook geconfronteerd zijn met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst (ontslag), dan kun je juridische bijstand bij de bond CNV Vakmensen vragen. Je kunt hierover contact opnemen met onze juridische dienst in Utrecht (CNV Info 030 – 75 11 007). Hierover heb ik je ook in juli geschreven. Ik kan je aangeven dat wanneer je kiest voor een procedure bij het UWV je ook bijgestaan wordt door onze juridische dienst. Tevens kan bij het dan toch door gaan van het ontslag, een zogenaamde "kennelijk onredelijke procedure" worden opgestart om ook een financiële vergoeding te krijgen. Een rechter zal een bovengenoemde onrechtvaardige werkwijze zeker veroordelen.

Overigens het gesprek met uw directie verliep in een open verhouding maar zij zagen (thans) niet de noodzaak om de regeling ook voor werknemers die hun recht zoeken, toe te passen.

Arie-Jan van Oort
Vakbondsbestuurder

CNV Vakmensen Districtskantoor Apeldoorn
Ovenbouwershoek 9, 7328 JH Apeldoorn
Postbus 208, 7300 AE Apeldoorn

Tel. 055 – 52 64 250
e-mail: apeldoorn@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid