Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

De eindejaarsuitkering voor IVA- en WGA- uitkeringsgerechtigden CAO Bouw en Infra 2015 verhoogd

De uitkeringsgerechtigde, die dit jaar recht heeft op een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) of een WGA-uitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 tot 100%, heeft ook dit kalenderjaar recht op een eindejaarsuitkering. Eén van de voorwaarden is, dat je voorafgaand aan de IVA- of WGA- uitkering werkzaam was onder de werkingssfeer van de CAO voor de Bouw en Infra.

De eindejaarsuitkering bedraagt dit jaar bruto € 724,-

Bij beëindiging van de arbeidsongeschiktheid ontvang je een eindejaarsuitkering naar rato van de duur van de arbeidsongeschiktheid in 2015. Een eindejaarsuitkering naar rato geldt ook als de arbeidsongeschiktheid korter dan een jaar geleden is ingegaan. De eindejaarsuitkering wordt in de maand december betaalbaar gesteld. Dit is onder voorwaarde dat het Aanvullingsfonds Bouw en Infra uiterlijk 1 december van dit jaar van jou alle gegevens heeft ontvangen, die nodig zijn voor de vaststelling van het recht op de eindejaarsuitkering.

De Vakbondsconsulent

Heb je recht op een IVA- of WGA- uitkering meld je dan voor het aanvragen van de eindejaarsuitkering bij de Vakbondsconsulent van CNV Vakmensen.

Bij de melding moet je alle gegevens verstrekken die relevant zijn voor de vaststelling van het recht op de eindejaarsuitkering.
Voor deze eenmalige uitkering over het kalenderjaar 2015 dien je je uiterlijk vóór 1 april 2016 te melden bij de vakbondsconsulent.

Aanvragen van de eindejaarsuitkering:
Voor informatie en het aanvragen van de eindejaarsuitkering is de vakbondsconsulent bereikbaar via telefoonnummer 030-7511047.

Er is geen recht op een eindejaarsuitkering als er o.a. sprake is van een ‘verhoogde’ IVA-uitkering (art. 53 WIA, Wet Werk en Inkomen).

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid