Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Crisisafspraken in de bouw

Cao-partijen in de bouwnijverheid hebben crisisafspraken gemaakt voor behoud van bbl-2 gediplomeerden en het vergroten van de instroom en behoud van bbl-3 leerlingen. De sector heeft in leerlingen geïnvesteerd, maar dreigt deze leerlingen nu door de crisis te verliezen.

Gediplomeerde leerlingen zitten nu werkloos thuis. En voor de groep die deze zomer klaar is met de opleiding, zijn de vooruitzichten evenmin rooskleurig. Daarnaast is het zo dat de leerwerkplekken bij bouwbedrijven hard teruglopen door het gebrek aan werk. Hierdoor worden leerlingen die het afgelopen jaar zijn gestart met hun opleiding nauwelijks meer uitgeplaatst. De opleiding vindt voor deze leerlingen voornamelijk plaats in de werkplaats en niet in bouwbedrijven zelf.   Met de crisismaatregelen beogen cao-partijen deze leerlingen voor de bouwsector te behouden. Met het invoeren van een afwijkend loon en het beschikbaar stellen van een stimuleringssubsidie, willen cao-partijen de opleidingsmogelijkheden voor deze groep vergroten.   Afwijkende lonen De afwijkende lonen gelden voor leerlingen die in de periode van 1 mei 2013 tot 1 november 2013 met de bbl-3 opleiding beginnen. En dan alleen voor leerlingen die:
  • op 1 januari 2013 de bbl-2 opleiding volgden én
  • voor 1 november 2013 het diploma bbl-2 hebben gehaald   
Het afwijkende loon is geënt op het vakvolwassen garantieloon van functiegroep B (tabel I in de cao). Bij leerlingen tot en met 21 jaar wordt daarbij rekening gehouden met de staffel die geldt indien bij de leeftijd één jaar wordt bijgeteld (tabel III, kolom ‘met bbl 2’). 

Loontabel crisisafspraken

leeftijd

in bbl-3

17

      7,22

18

      8,53

19

      9,84

20

    11,48

21

    13,12

22 plus

    13,12

* Als er geen schooldag is en de leerling op die dag werkt, krijgt hij die uren betaald.   Stimuleringsregeling Voor het opleiden van bovenstaande groep leerlingen (a) én voor het opleiden van de groep leerlingen die in de periode van 1 mei 2012 tot 1 mei 2013 met de bbl-3 opleiding zijn gestart (b), stelt de sector een stimuleringssubsidie beschikbaar. De subsidie is beschikbaar voor opleidingsbedrijven en individuele leerbedrijven. De stimuleringsregeling is een extra subsidieregeling; de normale regeling tegemoetkomingen blijft onverkort van kracht.   Voor opleidingsbedrijven en individuele leerbedrijven die met de eerste groep leerling-werknemers (a) een dienstverband voor de duur van de bbl-3 opleiding aangaan, geldt de volgende subsidie:

leeftijd

subsidie

17

    2.500

18

    3.000

19

    3.500

20

    4.000

21

    4.500

22 plus

    4.500

Voor opleidingsbedrijven en individuele leerbedrijven die de tweede groep leerling-werknemers (b) in dienst hebben, geldt de volgende subsidie:

leeftijd

subsidie

17

    1.250

18

    1.500

19

    1.750

20

    2.000

21

    2.250

22 plus

    2.250

Cao-partijen hebben Fundeon gevraagd om uitvoering te geven aan de stimuleringsregeling. Deze wordt nog verder uitgewerkt in een reglement, welke uiterlijk 1 mei 2013 op de website van Fundeon zal worden gepubliceerd.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid