Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Convenant: verantwoord aanbesteden in bouw en infra

Vier partijen in de bouw ondertekenen vandaag het convenant met de gemeente Rotterdam over verantwoord aanbesteden. Het gaat om Aannemersfederatie Nederland, Bouwend Nederland, FNV Bouw en CNV Vakmensen.

Het convenant houdt in dat alle bouw- en infraprojecten in opdracht van de gemeente Rotterdam worden uitgevoerd vanuit goed werkgeverschap. In de publieke sector is dit convenant een unicum.

Professioneel opdrachtgeverschap

Hamit Karakus, wethouder van de gemeente Rotterdam: “Rotterdam wil een professioneel opdrachtgever zijn en hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat verwacht de gemeente Rotterdam ook van de marktpartijen met wie ze in samenwerking projecten in de stad realiseert.”

Concreet betekent dit dat de toepasselijke wet- en regelgeving en cao’s worden gehanteerd en nageleefd. Denk hierbij aan arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Dit geldt ook voor betrokken onderaannemers en uitvoerders. Als een werkgever zich niet houdt aan afspraken en regelgeving, kan hij bij nieuwe aanbestedingen worden uitgesloten. Doel van de ondertekenaars is het bestrijden van schijnconstructies zoals schijnzelfstandigheid.

Rotterdam goed voorbeeld

Gijs Lokhorst, onderhandelaar CNV Vakmensen: “De gemeente Rotterdam is wat mij betreft een voorbeeld zoals het hoort te zijn. Een publiek professioneel opdrachtgever die zijn verantwoordelijkheid neemt als het gaat om de aanpak van oneerlijke concurrentie en de ambitie heeft om zaken als onderbetaling, ongezonde en onveilige arbeidsomstandigheden aan te pakken en naar de toekomst toe te voorkomen. Een opdrachtgever die zich inspant om naleving van cao, wet- en regelgeving af te dwingen. Gezien het ‘geen woorden maar daden’ karakter dat deze stad uitademt, heb ik veel vertrouwen in een goede toepassing van dit convenant".

Toezicht

Het Technisch Bureau Bouwnijverheid (TBB) ziet toe op de handhaving. Bij een signaal of eigen waarneming van een mogelijke misstand, kan de gemeente Rotterdam een melding doen bij TBB. Die onderneemt dan actie. De ondertekenaars van het convenant zijn:

 • Hamit Karakus, wethouder gemeente Rotterdam
 • Charley Ramdas, vice-voorzitter FNV Bouw
 • Henk Klein Poelhuis, voorzitter Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra
 • Marco van Brecht, regiobestuurder Randstad Zuid, Bouwend Nederland
 • Gijs Lokhorst, onderhandelaar Bouw CNV Vakmensen

Convenant Gemeente Rotterdam

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid