Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Collegiale uitleen bij Heijmans Utiliteit - vervolg

Eerder informeerden we jullie over het overleg van CNV Vakmensen en de andere vakbonden met Heijmans Utiliteit over de voorgenomen plannen. Inmiddels hebben wij begrepen dat Heijmans Utiliteit met de collegiale uitleen via vakliedenbureaus van start is gegaan.

Werk naar werk

Heijmans geeft aan dat zij nog steeds onvoldoende werk hebben voor een kleine groep werknemers. Door gebruik te maken van collegiale uitleen tracht Heijmans te voorkomen, dat
werknemers thuis op de bank komen te zitten. Door de collegiale uitleen verandert er niets aan het arbeidsvoorwaardenpakket. De arbeidsvoorwaarden en datum indiensttreding blijven ongewijzigd. Ook de aangeboden werkzaamheden dienen te passen bij de functie, die je op dit moment vervult. Vakbonden houden de vinger aan de pols. Heijmans Utiliteit zal de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk dienen na te komen. Bovendien kan Heijmans Utiliteit thans niet aangeven hoe lang de collegiale uitleen gaat duren. Dit terwijl in de cao staat, dat het om een incidentele kortdurende maatregel dient te gaan.

Tussen wal en het schip

In de eerdere nieuwsbrief gaven wij aan, dat vakbonden inzetten op verlenging van het sociaal plan. Vakbonden willen niet, dat werknemers tussen wal en het schip vallen. Het zou zeer zuur zijn, als werknemers (direct dan wel indirect betrokken bij de collegiale uitleen) na het verstrijken van de looptijd van het sociaal plan (dus na 31 maart 2015) alsnog vanwege bedrijfseconomische omstandigheden ontslagen zouden worden.

Overleg over verlenging sociaal plan

Op woensdagmorgen 15 oktober jl. hebben vakbonden met de onderhandelaar van Heijmans (dhr. Raessens) overleg gevoerd. De inzet van vakbonden is: verlenging van het sociaal plan. Heijmans heeft niet de intentie om het dienstverband met de werknemers van Heijmans Utiliteit op basis van bedrijfseconomische omstandigheden na 31 maart 2015 te doen eindigen. Heijmans gaf aan, dat er positieve geluiden zijn ten aanzien van de orderportefeuille voor Heijmans Utiliteit. Daarom zien zij ook geen noodzaak om het sociaal plan te verlengen. Ondanks de positieve geluiden ten aanzien van de orderportefeuille is Heijmans niet bereid om enige garantie af te geven voor deze groep medewerkers. 

Heijmans wil niet vooruitlopen op de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015. Per 1 juli 2015 wordt de hoogte van de vergoeding wettelijk vastgelegd. De werkgever kan weliswaar ten gunste van de werknemer een hogere vergoeding afspreken, daartoe is Heijmans echter niet geneigd. Zoals het er nu naar uitziet, betekent de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 voor de werknemers van de Heijmans, die dan hun baan verliezen vanwege bedrijfseconomische redenen een hard gelag. De wettelijke vergoeding staat immers in schril contrast met de vergoeding, zoals die thans in het sociaal plan neergelegd is. 

Wordt vervolgd

Vakbonden willen van Heijmans Utiliteit meer duidelijkheid hebben over het toekomstperspectief van Heijmans Utiliteit. Tevens willen wij weten hoe lang de maatregel gaat duren. Als u betrokken bent bij de collegiale uitleen van Heijmans Utiliteit ontvangen we graag antwoord op de volgende vragen:

  • Vanaf wanneer bent u door Heijmans Utiliteit collegiaal uitgeleend?
  • Hoe lang gaat het naar verwachting nog duren?
  • Welke functie heeft u?
  • Welke werkzaamheden moest u gaan doen?
CNV Vakmensen
FNV Bouw Vakvereniging
Het Zwarte Corps 
 Robbim Heins
 Rob van Gemert
 Hennie Scholte ter Horst 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid