Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Collegiale uitleen bij Heijmans Utiliteit

Vakbonden houden vinger aan de pols. Na verontruste signalen van leden over de voorgenomen plannen van Heijmans Utiliteit inzake collegiale uitleen bij vakliedenbureaus hebben de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Bouw en Vakvereniging Het Zwarte Corps op maandag 1 september 2014 de werkgever om tekst en uitleg gevraagd.

Noodzaak 

Heijmans heeft een toelichting gegeven op de noodzaak om tot collegiale uitleen over te gaan. 
Voor een aantal groepen werknemers is er sprake van overcapaciteit. Het aantal inzetbare 
werknemers overstijgt het aanbod van werk. Om het aantal werknemers, dat noodgedwongen 
thuis zit, terug te dringen gaat Heijmans over tot collegiale uitleen. 

Tijdelijke maatregel 

De cao voor de Bouwnijverheid 2014 biedt de werkgever onder strikte voorwaarden 
mogelijkheden om medewerkers tijdelijk collegiaal uit te lenen. Voor vakbonden is het van belang, 
dat het om een tijdelijke maatregel gaat. Heijmans kan nu nog niet aangeven hoe lang het 
collegiaal uitlenen gaat duren. Om het collegiaal uitlenen te kunnen volgen hebben Heijmans en de 
vakbonden in november een vervolggesprek. Vakbonden zullen dan nogmaals de tijdelijkheid van 
de maatregel bespreken. Heijmans heeft aangegeven dat zij deze maatregel nemen om te 
voorkomen dat zij werknemers moet gaan ontslaan. Collegiale uitleen wordt ingezet om 
werkgelegenheid te behouden. 

Arbeidsvoorwaardenpakket blijft ongewijzigd 

Door de collegiale uitleen verandert er niets aan het arbeidsvoorwaardenpakket. De 
arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd. Ook de aangeboden werkzaamheden passen bij de functie 
die je op dit moment vervult. 

Selectie

Na aanvankelijke opstartproblemen is er ook meer duidelijkheid ontstaan over de selectie van 
werknemers die voor de collegiale uitleen in aanmerking komen. De selectie vindt plaats op basis 
van aard van de werkzaamheden, kwaliteit en representativiteit. 

In principe geen inzet van ZZP’ers meer 

Er worden geen ZZP'ers ingehuurd als er mensen in de collegiale uitleen zitten. Dit is anders als er 
sprake is van opvang van pieken, dan wel als er medewerkers reeds voor een langere periode in de 
collegiale uitleen zitten en er slechts voor een korte tijd op het eigen werk iemand ingehuurd moet 
worden. 

Verplichting tot het medewerking verlenen aan de collegiale uitleen 

In principe moet je je medewerking verlenen aan de collegiale uitleen. Dit is slechts anders als je 
goede persoonlijke redenen hebt om er geen medewerking aan te verlenen (bijvoorbeeld een reden 
gelegen in de privé sfeer). Als je een dergelijke reden hebt, zul je het gesprek met Heijmans aan 
moeten gaan en aan moeten geven waarom je geen medewerking kunt verlenen aan de collegiale 
uitleen. 

Als je een dergelijke reden niet hebt, zul je aan de collegiale uitleen gehoor moeten geven. In dat 
geval kun je nu de door Heijmans gevraagde informatie verstrekken: 

  • Toestemming aan Heijmans om je persoonlijk CV aan de vakliedenbureaus te verstrekken.
    Uiteraard moet je je CV goed op juistheid en volledigheid controleren. 
  • Kopie geldig identiteitsbewijs (onleesbaar maken van sofinummer). 

Vinger aan de pols 

De sociale gevolgen van baanverlies op grond van bedrijfseconomische omstandigheden worden 
binnen Heijmans thans opgevangen door het sociaal plan Heijmans N.V. Het sociaal plan heeft een 
looptijd van 1 januari 2014 tot 1 april 2015. Vakbonden hebben er bij Heijmans Utiliteit sterk op 
aan gedrongen, dat door de collegiale uitleen straks geen werknemers tussen wal en het schip 
mogen vallen. Het zou zeer zuur zijn, als werknemers na het verstrijken van de looptijd van het 
sociaal plan (dus na 31 maart 2015) alsnog vanwege bedrijfseconomische omstandigheden 
ontslagen zouden moeten worden. Immers, op dit moment is er voor de periode na 31 maart 2015 
geen vangnet. 

Vakbonden zullen op korte termijn de onderhandelaar van Heijmans aanschrijven om het overleg 
over het sociaal plan te hervatten. De inzet van vakbonden mogen duidelijk zijn: verlenging van 
het sociaal plan. 

Mochten jullie naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij het graag. Uiteraard zijn wij benieuwd naar jullie ervaringen met collegiale uitleen. 

CNV Vakmensen
FNV Bouw Vakvereniging
Het Zwarte Corps 
 Robbim Heins
 Rob van Gemert
 Hennie Scholte ter Horst 


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid