Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

CNV Vakmensen maakt zich sterk voor sociaal verantwoord opdrachtgeverschap

CNV Vakmensen overhandigt vandaag samen met Bouwend Nederland en FNV de brochure Bouwen doen we Samen! aan de leden van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken.

De Bouw- & Infrasector staat de komende jaren voor een enorme opgave. We moeten onder meer: 900.000 nieuwe woningen bouwen, 137.000 kilometer wegen onderhouden, duizenden scholen en kantoren verduurzamen en 1,8 miljoen kilometer kabels en leidingen bijhouden en vervangen. Die klus pakt de branche graag aan, maar is niet te klaren zonder investeringen van overheden, marktpartijen, investeerders en andere stakeholders.

Uitdagingen van de toekomst

CNV Vakmensen, FNV en Bouwend Nederland vinden dat de enorme bouwopgave alleen te realiseren is als ook de overheid gaat investeren. Bestuurder Gijs Lokhorst: "Met Bouwen doen we samen! nemen we als cao-partijen onze verantwoordelijkheid om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Dit willen we in partnership met de overheid".

Hoofdpunten uit Bouwen doen we samen!

Investeer in mensen

Alleen al in de bouw komen er zeker 40.000 nieuwe banen bij. Dit vraagt om meer aandacht voor technisch onderwijs. Ook zijn fiscale faciliteiten nodig om investeringen in duurzame inzetbaarheid een positieve prikkel te geven.

Aantrekkelijk werkgever- en werknemerschap

Een eerlijk speelveld op de arbeidsmarkt is van levensbelang, juist nu economische bedrijvigheid toeneemt en de krapte op de arbeidsmarkt weer zichtbaar wordt. Bestrijd schijnzelfstandigheid, stimuleer zelfstandigen om voorzieningen te treffen voor arbeidsongeschiktheid en pensionering en pas de huidige loondoorbetalingsregels bij ziekte aan.

Veiligheid en gezondheid

Het spreekt voor zich dat veiligheid op de bouwplaats in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de werkgever en de werknemers. Maar de overheid kan dat enorm stimuleren door een transparant lik-op-stuk beleid van de Inspectie SZW, waarbij het beginsel ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ consequent wordt toegepast.

Eerlijke spelregels, ook in Europa

De overheid zorgt voor spelregels die voor alle Europese werknemers en werkgevers gelijk zijn. Goede regelgeving draagt bij aan eerlijke concurrentieverhoudingen en een verantwoorde werkomgeving. De Inspectie SZW moet over voldoende menskracht beschikken om dit in goede samenwerking met de ons omringende landen uit te voeren.

Bouwen doen we samen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid