Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Cao-akkoord voor 150.000 werknemers in de bouw

CNV Vakmensen heeft dit weekend een cao-akkoord bereikt voor de 150.000 werknemers in de bouwnijverheid. "Ik ben tevreden", zegt onderhandelaar Gijs Lokhorst van CNV Vakmensen over het resultaat, dat na maar liefst negen onderhandelingsronden werd bereikt. "We hebben een aantal verslechteringen, bijvoorbeeld over het werken op zaterdag, kunnen tegenhouden. En we hebben stevige afspraken gemaakt over een betere naleving van de cao. Dat is mooi. Tegelijkertijd: in een periode waarin dagelijks werknemers op straat belanden, past geen jubelstemming."

Over de nieuwe cao werd al sinds begin november stevig onderhandeld. Het resultaat is een eenjarige cao (van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013). De lonen gaan in die periode omhoog met 1,75 procent (1 procent per 1 april 2012 en nog eens 0,75 procent per 1 augustus 2012). Daarnaast gaat de werkgeversbijdrage voor de levensloopregeling met 0,25 procent omhoog (naar 1,5 procent). De cao-partijen gaan aan de slag met een vitaliteitsregeling, die per 1 januari 2013 ingaat.  

Hogere boetes voor cao-overtredingen
Bedrijven die de bouw-cao moedwillig overtreden, worden harder aangepakt. Lokhorst: "Daar hebben we een stevige afspraak over gemaakt. Als bedrijven zich niet aan de cao houden, leidt dat tot concurrentie op arbeidsvoorwaarden en concurrentievervalsing. Dat is slecht voor de bedrijven, maar ook voor de werknemers en voor het imago van de bouw. We gaan daarom het bureau Naleving uitbreiden, zodat we wanpraktijken beter kunnen aanpakken. We richten ons vooral op de notoire overtreders. Die kunnen hoge boetes verwachten."  

Zaterdag wordt geen gewone werkdag
Binnen de kaders van de cao krijgen bedrijven en werknemers meer ruimte voor maatwerk. "Maar de zaterdag wordt - ondanks de hardnekkige wens van de werkgevers - geen normale werkdag", zegt Lokhorst. "Daar hebben we gelukkig een stokje voor kunnen steken. In bijzondere omstandigheden kan er - als de opdrachtgever dit eist - op zaterdag worden gewerkt, maar dan wel tegen een toeslag van 50 procent." Verder wordt de huidige cao-bepaling over het opsparen van uren uitgebreid.  

Opleidingen versoberd, maar wel breder toegankelijk
De cao-partijen hebben afspraken gemaakt over een toekomstbestendig, duurzaam en betaalbaar opleidingsstelsel. Lokhorst: "We willen het stelsel voor een bredere doelgroep toegankelijk maken, door modulaire opleidingen te introduceren. Dat maakt een overstap naar de bouw makkelijker." Tegelijkertijd blijft de beroeps begeleidende leerweg (bbl) de koninklijke weg, die de sector zal blijven faciliteren. Nieuwe leerlingen krijgen wel te maken met een versobering, omdat de sector de schooldag in de toekomst niet meer zal doorbetalen. "Spijtig, maar het is helaas niet anders. De crisis in de bouw en de terugval in werknemers zorgen er ook voor dat er minder geld in de pot zit", zegt Lokhorst.  

Vergoedingen voor ziektekosten en reiskosten
De werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering gaat omhoog (van 7,50 euro naar 12,50 euro). De kilometervergoeding gaat omhoog (van 0,31 naar 0,32 cent). Nieuw in de cao is dat de uta-werknemers voor woon-werkverkeer een reiskostenvergoeding krijgen van 0,19 cent.

Reisuren
Er is afgesproken dat de verplaatsingssnelheid binnen de reisurenregeling zal worden verhoogd van 50 naar 60 km/u. Voor een aantal mensen zal deze aanpassing niet zonder gevolgen zijn. Aan de andere kant gaat het hier om een beperkte aanpassing, want de rest van de verslechteringsvoorstellen zijn van tafel. Zoals bijvoorbeeld het voorstel van werkgevers om de eerste 120 minuten per dag reistijd niet te vergoeden.

Lees de tekst van het cao-akkoord (pdf) >>

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid