Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Cao voor de bouwnijverheid nog ver weg

Op woensdag 18 maart zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de bouwnijverheid hervat. Dit heeft nog niet geleid tot vooruitgang binnen het proces van onderhandelen en daardoor lijkt de cao voor bouwnijverheid nog ver weg.

De werkgevers hebben voorstellen ingediend over:

  • Arbeidstijden: hierover hebben werkgevers een concreet voorstel aan ons voorgelegd waarbij de arbeidstijdenwet als uitgangspunt moet gelden. Werkgevers willen uitgaan van een aantal te werken uren op jaarbasis (2080 uur per jaar; 52 weken x 40 uur).  
  • Spaarmodel: er moet een spaarmodel komen dat moet oplopen tot maximaal 240 uur. Werkgevers willen bepalen hoe je als werknemer die extra uren gaat opnemen. Wij zijn geen voorstander van dit model.

Voor de komende onderhandelingen komen de onderhandelaars van CNV Vakmensen met een uitgewerkt voorstel. In april worden de onderhandelingen voortgezet.

Wat is de insteek van CNV Vakmensen

CNV Vakmensen staat voor een moderne toekomstbestendige cao, die past bij de wensen van werknemer en werkgever.

Inzet CNV Vakmensen

De doelstelling en inzet van CNV Vakmensen is om een rechtvaardige loonontwikkeling af te spreken waarbij we uitgaan van een totale loonruimte van 3%.

Loopbaan en ontwikkeling

CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat werknemers en werkgevers voortdurend investeren in vakmanschap. Investeren in vakmanschapen het bevorderen van participatie moet leiden tot een sterke arbeidsmarktpositie voor werknemers.
CNV Vakmensen wil individuele keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid stimuleren.
CNV Vakmensen vindt dat medewerkers zoveel mogelijk zelf moeten kunnen bepalen hoe zij hun loopbaan willen invullen. Hoe combineer ik werk met privé, welke opleiding, stage, etc wil ik doen, hoe zorg ik ervoor dat ik gezond blijf. CNV Vakmensen is voorstander van het maken van afspraken op ondernemingsniveau.

Ketenaansprakelijkheid: handhaving en naleving

Naleving van de huidige cao staat onder grote druk. De nieuwe cao moet een gelijk speelveld creëren op het gebied van arbeidsvoorwaarden.
De huidige cao wordt niet nageleefd. Dit zien we bijvoorbeeld aan de wildgroei aan schijnconstructies, gedwongen zelfstandigen en werknemers uit binnen- en buitenland die niet volgens de cao worden beloond. Dit leidt tot ongewenste en oneerlijke concurrentie tussen bedrijven. Ook eisen wij een bouw ID-pas waarmee legale medewerkers in de bouw zich kunnen identificeren.
Arbeidstijden
CNV Vakmensen heeft oog voor een aantal knelpunten op het gebied van arbeidstijden. Meer flexibiliteit op branche niveau en ondernemingsniveau om te komen tot maatwerk is bespreekbaar. Onze absolute eis hierbij is wel dat de betrokken werknemers binnen een onderneming akkoord zijn met flexibilisering.

Verlof en verzuim

In de cao bouwnijverheid staan bovenwettelijke regelingen over verlof en verzuim. Bijvoorbeeld de seniorendagen. Uit ons onderzoek is gebleken dat onze leden expliciet aangeven deze dagen erg belangrijk te vinden en deze te willen behouden. CNV Vakmensen vindt het cruciaal dat mensen gezond hun pensioen halen. Duurzame participatie betekent ook mogelijkheden voor minder werken als dat gezonder is voor medewerkers. We streven en zoeken naar een oplossing waarbij de oudere werknemers met een vooruitzicht dit ook behouden en voor de overige medewerkers een goed en betaalbaar alternatief over blijft.

De komende weken willen en blijven wij ook met jou in gesprek. We zullen als bond weer te zien zijn op bouwplaatsen. Laat van je horen en geef je mening. Hoe sterker we staan, des te meer kunnen we samen afdwingen.

Wil je dat de bond op je werkplek komt? Mail naar g.lokhorst@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid