Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bouw en Infra (Bouwnijverheid) - Nieuws

Cao-Partijen Bouw bespreken contouren toekomstige cao

De cao-partijen in de bouwnijverheid hebben op 3 en 4 september opnieuw gesproken over hun ambitie om de cao te vernieuwen.

Werkgevers en vakbonden hebben bijvoorbeeld gesproken over belangrijke thema’s als:
 • arbeidstijden
 • zeggenschap werknemer
 • opleiding en ontwikkeling
 • handhaving en naleving van de cao (waaronder het belang van ketenaansprakelijkheid)
 • verlof
 • mogelijkheden rond individuele keuzebudgetten voor werknemers

Mogelijke oplossingen


We hebben onze ideeën daarover ingebracht en samen gezocht naar denkrichtingen voor mogelijke oplossingen.  CNV Vakmensen zet in op harde afspraken over effectieve handhaving en naleving van de cao. Bijvoorbeeld de invoering van een identiteitspas voor de bouw.

Een betere verhouding tussen flex –vast in de sector is een belangrijke doelstelling. We willen een bedrijfstak die staat voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Een bedrijfstak waarin zichtbaar is dat de verantwoordelijkheid om te investeren in loopbaan en ontwikkeling een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werknemer en werkgever.  Een bedrijfstak met volwassen arbeidsrelaties tussen werkgever en werknemer. Daar moeten nog zeker stappen in worden gemaakt. Kortom, vele belangrijke onderwerpen zijn voorbij gekomen.

In gesprek


CNV Vakmensen gaat de komende periode met leden en werknemers in gesprek over deze onderwerpen. Binnenkort ontvang je een krant met meer informatie en details over de contouren van een toekomstige cao en onze ideeën daarover. We willen natuurlijk graag ook jullie mening weten. Daarvoor organiseren we de komende tijd een enquête. Ik hoop op je betrokkenheid en medewerking.

De cao-partijen denken over veel thema's nog heel verschillend. We er nog lang niet. Het overleg van de afgelopen dagen biedt voor het CNV wel voldoende aanknopingspunten om verder te praten over de vernieuwing van de cao.  Maar eerst zijn jullie aan zet!

Je hoort snel weer van ons.

Gijs Lokhorst

Onderhandelaar CNV Vakmensen (voor de cao bouwnijverheid)

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid